Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Koliński"

Koncepcja integracji komunikacyjnej zautomatyzowanych procesów przepływu materiałów produkcyjnych w aspekcie Logistyki 4.0 DOI:10.15199/65.2019.7.5


  W obecnym świecie dzięki postępującej digitalizacji jesteśmy na początku czwartej rewolucji przemysłowej, związanej z przejściem do systemów cyberfizycznych łączących ze sobą maszyny, procesy i produkty w inteligentne rozwiązania gospodarcze i samosterowalne "inteligentne sieci i łańcuchy dostaw". W ramach inteligentnych sieci i łańcuchów dostaw współpracujące ze sobą inteligentne przedsiębiorstwa (ang. Smart Factories) wymieniają w inteligentnych łańcuchach dostaw, w sposób zautomatyzowany, informacje z kooperantami, dostawcami oraz sieciami dystrybucyjnymi i serwisowymi. Procesy te mają wymiar end- -to-end i obejmują cały okres życia produktu (ang. lifecycle). Tego rodzaju komponenty składają się na pojęcie Przemysłu 4.0 jako paradygmatu częściowo zdefiniowanego poprzez wykorzystanie urządzeń w komunikacji maszyna- -maszyna (Internet rzeczy - IoT) do tworzenia fabryk, które działają jak inteligentne systemy produkcyjne: szereg urządzeń i maszyn jest dostosowany do stałej komunikacji w celu stworzenia spójnego, dobrze widocznego systemu. W idealnym świecie rezultatem końcowym jest odkrycie obszarów nieefektywności, dokładniejsza optymalizacja niektórych decyzji oraz automatyzacja niektórych prostych (lub nie tak prostych) procesów. Logistyka 4.0 działa na tych samych zasadach, ale z innym zestawem części składowych. W szczególności wykorzystuje "inteligentne" kontenery, pojazdy, palety i systemy transportowe w celu stworzenia w pełni sieciowego strumienia dostaw, który oferuje menedżerom łańcucha dostaw, spedytorom i innym partnerom niezbędną widoczność, w celu optymalnego kierowania transportem i wykonywania innych zadań logistycznych. METODOLOGIA PROWADZONYCH badań Badania dotyczące efektywności procesów logistycznych w inteligentnych łańcuchach dostaw są prowadzone od 2017 roku w ramach projektów badawczych i rozwojowych Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Wyższej Szkoły Logistyki. Na rysunku 1 przedstawiono [...]

 Strona 1