Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ PAWEŁEK"

Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na grubość i mikrostrukturę powłoki cynkowej utworzonej na powierzchni stali po wypalaniu gazowym DOI:10.15199/40.2019.3.8


  1. Wprowadzenie Cięcie gazowe należy do najbardziej popularnych i ekonomicznych procesów kształtowania detali. W pewnych przypadkach, np. w cynkowaniu ogniowym może spowodować trudności z uzyskaniem wymaganej grubości i przyczepności powłok cynkowych [2,5,7-9]. Determinuje to ich odporność korozyjną oraz wpływa na czas eksploatacji wyrobów. W praktyce problem jakości powłok cynkowych jest znaczący, szczególnie, jeżeli pomiar grubości powłoki cynkowej wykonywany jest na powierzchniach po cięciu. Powłoki cynkowe charakteryzują się złożoną budową. Składają się z faz międzymetalicznych układu równowagi Fe-Zn (Г - Fe3Zn10, δ- FeZn7, ζ - FeZn13) oraz warstwy zewnętrznej roztworu stałego Fe w Zn (faza η). Warstwa η zapewnia niezbędną odporność powłoki w jej początkowym etapie eksploatacji. Fazy Fe-Zn zmniejszają sumaryczną intensywność korozji w miarę jej postępu. Stanowi to jedną z istotniejszych zalet w zachowaniu się powłok w środowisku korozyjnym. Skład chemiczny stali szczególnie intensywnie wpływa na charakter warstw δ1 i ζ [1,3,10]. Zgodnie z PN-EN ISO 14713 cięcie termiczne za pomocą palnika, lasera lub plazmy zmienia strukturę stali nie tylko w obszarze cięcia, ale także w strefie wpływu ciepła [5]. Osiągnięcie wymaganej grubości powłoki na powierzchniach cięcia jest trudne, a przyczepność powłoki jest na nich często ograniczona. Aby uzyskać wymaganą grubość powłoki Zn na powierzchni po cięciu termicznym konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej obróbki. Tu norma PN-EN ISO 14713 zaleca gruntowne szlifowanie lub fazowanie krawędzi [5]. Na podstawie przeprowadzonych badań [7-9] stwierdzono, że najlepszym sposobem na zmniejszenie zróżnicowania grubości powłoki cynkowej dla elementów ciętych tlenem jest zastosowanie wyżarzania normalizującego, które usuwa strefę wpływu ciepła. Wyniki uzyskane po dodatkowej obróbce cieplnej dają podobne rezultaty w zakresie zróżnicowania grubości powłoki i jej[...]

 Strona 1