Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Drozińska"

Wykorzystanie polisacharydów jako materiałów powłokowych w procesach mikrokapsułkowania DOI:10.15199/65.2019.4.5


  Mikrokapsułkowanie to technologia polegająca na powlekaniu bądź zamykaniu jednego materiału w innym, przy równoczesnym wytworzeniu bariery funkcjonalnej pomiędzy obiema substancjami, aby zapobiec ewentualnym oddziaływaniom fizycznym, chemicznym lub biologicznym. Zastosowanie powlekania rdzenia mikrokapsułki sprawia, iż staje się odporny na działanie czynników zewnętrznych takich jak: tlen, promienie słoneczne czy mikroorganizmy. Dzięki czemu proces mikrokapsułkowania zapewnia trwałość substancjom podatnym na utlenianie [2]. Celem pracy jest dokonanie przeglądu wybranych substancji stosowanych jako materiały powlekające w mikrokapsułkowaniu mających charakter polisacharydowy. W pracy uwzględniono polisacharydy powszechnie wykorzystywane w technologii mikrokapsułkowania, jak równiż te, które dopiero zyskują popularność w tym obszarze. ZASTOSOWANIE I METODY mikrokapsułkowania Mikrokapsułkowanie znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Poza ochroną podatnych na utlenianie składników odżywczych umożliwia maskowanie niepożądanych smaków i zapachów, zwiększając tym samym akceptację konsumencką oraz zmianę stanu skupienia powlekanego materiału z ciekłego na stały [18, 21]. Mikrokapsułkowanie wykorzystywane jest także do ochrony i kontroli uwalniania związków lotnych i niestabilnych bez ich narażenia na niekorzystny wpływ środowiska, na przykład powszechnie stosowanych olejków eterycznych [1]. Ze względu na rosnącą świadomość żywieniową konsumentów tłuszcze pochodzenia zwierzęcego coraz częściej są zastępowane tłuszczami roślinnymi, które z powodu wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych narażone są na proces oksydacji. Dzięki mikrokapsułkowaniu proces ten może zostać ograniczony, a olej zamknięty wewnątrz kapsułki jest chroniony przed działaniem tlenu, światła oraz temperatury [2]. Metody mikrokapsułkowania dzielą się na chemiczne i fizyczne. Do chemicznych należą między innymi polaryzacja między[...]

 Strona 1