Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Vladimir Grigoriev"

Innowacje w dziedzinie środków zwiększających wytrzymałość papieru w stanie suchym DOI:


  Producenci papieru mają coraz trudniejsze zadania, aby sprostać wymaganiom klientów i zapewnić odpowiednio wysoką jakość wyrobu przy rosnącej presji cenowej i obniżonej jakości włókien makulaturowych. Poprawę jakości papieru można uzyskać np. dzięki podwyższeniu jego wytrzymałości. W tym celu wykorzystywane są środki pomocnicze. W artykule omówiono dodatki zwiększające wytrzymałość papieru w stanie suchym z grupy FennoBond firmy Kemira. Porównano ich skuteczność z działaniem powszechnie stosowanej skrobi. Stwierdzono, że częściowe lub całkowite zastąpienie skrobi dodatkami FennoBond pozwala na poprawę odwadnialności papieru na sicie oraz obniżenie ładunku ChZT i BZT ścieków. Przedstawiono także liczne przykłady wykorzystania środków FennoBond, kationowych i anionowych, w procesie wytwarzania różnego rodzaju wyrobów - flutingu, tektury powlekanej, papierów o wysokiej wodotrwałości oraz ręczników papierowych. Stwierdzono, że środki z grupy FennoBond zapewniają producentom uzyskanie licznych korzyści w produkcji różnorodnych rodzajów papieru i tektury. Obejmują one nie tylko poprawę jakości, ale również większą elastyczność procesu wytwarzania, np. ograniczenie mielenia lub zmniejszenie zużycia skrobi, czego wynikiem są zwiększenie produkcji i oszczędność energii. Introduction Today’s paper makers face several challenges, which include increased demand on the final product performance, competitive price pressures and decreased quality of recycled fibers. Modern dry strength technologies offer flexible solutions to overcome these challenges. The gains in strength can be used for paper quality upgrades or can be traded-off to gain other competitive advantages. Kemira has developed unique strength concepts to fit various customer situations. These concepts are based on Kemira’s FennoBond strength additives. In this article, we will review these modern strength concepts and focus on practical case studies, demonstrating the val[...]

Przyjazne środowisku, skuteczne środki wspomagające rozwłóknianie odpowiedzią na nowe regulacje prawne DOI:


  ściekach środki pomocnicze PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 75 · wrzesień 2019 555 z produkcji papieru wodotrwałego, ze 150 do 50 g/t wyprodukowanego papieru [2]. Do niedawna nadsiarczan był jedyną możliwością. Różne sole nadsiarczanowe są dostępne w postaci proszku. Ich profil ekologiczny jest korzystniejszy w porównaniu z podchlorynem (bez Cl), ale mają one kilka wad. Proszek nie rozpuszcza się szybko, a potencjał utleniający jest niższy niż podchlorynu. Dlatego wymaga dłuższego czasu rozwłókniania i wyższych temperatur. Aby uzyskać pożądany efekt nadsiarczanu, należy dodać sody kaustycznej, która powoduje alkaliczne zażółcenie włókien. Mówi się również o negatywnym wpływie na sprawność eksploatacyjną powłok cylindra Yankee. Rys. 1. FennoSpec 9368 jest dostarczany w postaci granulek, co zapewnia niższą tendencję do pylenia i większą szybko[...]

 Strona 1