Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kuczkowski"

Metody pomiarów stosowane w badaniach eksploatacyjnych opakowań z tektury falistej DOI:10.15199/54.2019.6.1


  Metody pomiaru Aby utrzymać prawidłową pracę wlewu podczas produkcji papieru należy zwrócić szczególną uwagę na jego parametry geometryczne i technologiczne. Wzajemne usytuowanie warg dyszy wypływowej wlewu wpływa na kąt i miejsce padania strumienia masy na sito, natomiast znajomość stężenia masy we wlewie jest niezbędna nie tylko do prawidłowej oceny pracy wlewu, ale również do analizy warunków formowania i odwadniania wstęgi na sicie. Często zdarza się, że stężenia masy we wlewie podczas produkcji papieru są wyższe niż zalecane. Jest to spowodowane chęcią zwiększenia prędkości maszyny papierniczej, co przekłada się na wzrost jej wydajności i ograniczenie zużycia wody świeżej w procesie formowania wstęgi. Wysokie stężenie masy we wlewie ma również wpływ na mniejsze zużycie mocy do napędu pomp próżniowych oraz mniejsze zawłóknienie wód odlotowych. Ujemną stroną stosowania wyższych stężeń masy we wlewie jest pogorszenie procesu formowania wstęgi i możliwe występowanie w niej pęczków włókien. Znajomość ciśnienia we wlewie jest niezbędna do analizy warunków przepływu masy i uzyskania odpowiedniej prędkości wypływu masy z dyszy wylotowej wlewu. Wymagane ciśnienie masy we wlewie zależy od prędkości maszyny i jest przeważnie monitorowane na bieżąco podczas pracy maszyny. Nowoczesne wlewy są wrażliwe na wahania ciśnienia wywołane w układzie doprowadzania masy. Większość maszyn papierniczych nie ma przed wlewem odpowiednich urządzeń tłumiących pulsacje ciśnienia masy. Doprowadzenie niestabilnego strumienia masy ze szkodliwymi pulsacjami ciśnienia do szczeliny wypływowej wlewu może powodować wahania gramatury w kierunku wzdłużnym maszyny papierniczej. Wahania gramatury wstęgi w kierunku maszynowym przekładają się na nierównomierny profil wilgotności papieru. Pulsacje ciśnienia masy nie tylko prowadzą do obniżenia jakości produkowanego papieru, ale także [...]

 Strona 1