Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JUHA RINTALA"

Kemira KemReviveTM Innowacyjna koncepcja odzyskiwania skrobi z włókien pochodzących z recyklingu DOI:


  Wprowadzenie Makulatura stała się jednym z podstawowych surowców włóknistych, wykorzystywanych w produkcji papierów na tekturę falistą. Odmianą makulatury najlepiej nadającą się do tego celu są zużyte pudła z tektury falistej oraz odpady z jej produkcji (OCC). Zawiera ona znaczne ilości skrobi stosowanej zarówno w procesie wytwarzania papierów jako środek wiążący oraz do zaklejania powierzchniowego linerów, jak też do sklejania poszczególnych warstw tektury. Podczas przygotowania masy makulaturowej skrobia w znacznej części ulega degradacji i powoduje wzrost wskaźnika chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) ścieków. Ponadto, zdegradowana skrobia (rys. 1) stanowi doskonałą pożywkę do rozwoju mikroorganizmów, które są znaną przyczyną wielu problemów produkcyjnych, w tym powstawania przykrych zapachów. Zapobieganie degradacji skrobi Zapobieganie degradacji skrobi (i jej odzyskiwanie) stwarza więc możliwość znacznych oszczędności. Obliczono, że w przypadku papier[...]

Wykorzystaj moc danych DOI:


  Temat inteligentnego zarządzania procesami w przemyśle celulozowo-papierniczym firmy Kemira rozpoczęliśmy w poprzednim numerze "Przeglądu Papierniczego" (patrz PP 5/2019 s. 282). Był on kontynuowany na konferencji INPAP 2019. Ze względu na przydatność przedstawianych treści publikujemy całą prezentację.Sterowanie procesem zależy w dużej mierze od ludzkiej oceny i osobistyc[...]

Kemira Fennosan PFA - fascynujące nowe podejście do zwalczania zanieczyszczeń mikrobiologicznych na maszynach do produkcji papieru tissue


  Kemira od wielu lat znajduje się w awangardzie zwalczania zanieczyszczeń mikrobiologicznych (MB) w przemyśle celulozowo-papierniczym, przy czym główny nacisk kładziony jest na koszt, skuteczność i doświadczenie. W 2011 r., po zaprezentowaniu szerokiemu gremium producentów bibułki tissue podczas konferencji Tissue World w Nicei, został wprowadzony nowy program oczyszczania, Fennosan PFA, służący do zwalczania zanieczyszczeń MB na maszynach do produkcji bibułki/papierów higienicznych. Informacja ta wzbudziła duże zainteresowanie i spowodowała zastosowanie Fennosanu PFA w wielu zakładach w całej Europie, produkujących tissue z włókien pierwotnych. Wyniki były spektakularne, uzyskano doskonałe i szybkie rezultaty zwalczania zanieczyszczeń MB. Ponadto, odnotowano dodatkowe korzyści, których wcześniej nie zgłaszano w przypadku innych programów utleniająco-biobójczych. Fennosan PFA jest nowym, bezchlorowcowym, utleniającym programem biobójczym na bazie aktywnego kwasu nadmrówkowego (PFA). Fennosan PFA jest produktem bakteriobójczym przeznaczonym do dozowania na maszynie papierniczej. Wytwarzany jest na miejscu w zakładzie, zgodnie z z[...]

Fenno Clean PFA R ewolucyjne zapobieganie zanieczyszczeiom mikrobiologicznym DOI:


  FennoClean PFA to nowe rozwiązanie Kemiry w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu w przemyśle papierniczym. Aktywnym składnikiem programu jest kwas nadmrówkowy (PFA), będący bardzo skutecznym i całkowicie bezchlorowcowym biocydem utleniającym. Dotychczas największą uwagę poświęcaliśmy zakładom produkującym papiery higieniczne. Uzyskaliśmy doskonałe wyniki zarówno w zakładach stosujących masy pierwotne, jak i pochodzące z recyklingu. W licznych przypadkach zaobserwowaliśmy, że stosowanie PFA przynosi wiele korzyści, jakie producenci papierów higienicznych mogą uzyskać stosując program FennoClean PFA. FennoClean PFA is Kemira’s new solution for paper industry microbe control. The active ingredient in this program is performic acid (PFA), which is highly efficient and completely halogen free oxidizing biocide. So far our focus has been on tissue mills and excellent results have been obtained both in mills using virgin and recycled fiber. Several mill cases have shown that PFA has many benefits for tissue makers.Przez wiele lat Kemira aktywnie opracowywała nowe rozwiązania w zakresie zwalczania i zapobiegania zanieczyszczeniom mikrobiologicznym w przemyśle celulozowo-papierniczym. Jednym z ostatnich sukcesów jest FennoClean PFA. Środek ten stosowany jest w wie[...]

 Strona 1