Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KULPIŃSKI"

Poprawa właściwości mechanicznych papierów makulaturowych metodą powlekania roztworami celulozy regenerowanej z roztworów NMMO DOI:10.15199/54.2019.2.1


  Wykorzystanie makulatury jako surowca mającego zastąpić droższe masy pierwotne jest uzasadnione ekonomicznie. Tendencja do ciągłego zwiększania udziału mas wtórnych jest szczególnie widoczna w Europie, gdzie wg CEPI wskaźnik ich odzysku wynosi już ponad 72%, zaś wskaźnik wykorzystania to ponad 52% [2, 3]. Rosnący dodatek mas makulaturowych w produkcji papieru powoduje nieuniknione obniżenie zdolności papierotwórczej masy papierniczej i spadek jakości produkowanego papieru. W praktyce przemysłowej, aby zaradzić temu problemowi, stosuje się różnego rodzaju pomocnicze środki chemiczne mające poprawić właściwości wytrzymałościowe papieru. Do najbardziej popularnych należy m.in. skrobia [10]. Substancję tę stosuje się na dwa sposoby: jako dodatek masowy lub/i jako powłokę nanoszoną w prasie zaklejającej maszyny papierniczej, przy czym w tym drugim przypadku przyrost wytrzymałości papieru jest znacznie mniejszy. Niemniej, nanoszenie powłok na materiały papierowe należy do powszechnie stosowanych metod modyfikacji ich właściwości użytkowych, ze względu na duże możliwości tego procesu. W zależności od zastosowanego składu mieszanki powlekającej nanoszonej na papier, można uzyskać poprawę jego właściwości wytrzymałościowych, adhezyjnych, drukowych, barierowych, współczynnika tarcia, niepalnych, antybakteryjnych, modyfikację przewodnictwa cieplnego, elektrycznego, a także wiele innych [1]. Ponieważ niedostateczne właściwości wytrzymałościowe papieru są bardzo częstym problemem produkcyjnym, dużo badań naukowych skierowanych jest PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 74 · WRZESIEŃ 2018 577 CORRUGATED BOARD Komputerowo wspomagane wyznaczanie nośności opakowań z tektury falistej Cz. 3. Laboratoryjno-numeryczna procedura identyfikacji sprężystych parametrów materiałowych tektury falistej Computer aided estimation of corrugated board box compression strength Part 3. Laborator y-numerical procedure for an identification of elastic proper ties o[...]

 Strona 1