Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Łanoch"

Aspekty prawne żywności z Cannabis sativa ze szczególnym uwzględnieniem stosowania CBD w suplementach diety DOI:10.15199/65.2019.1.2


  Nadal pojawia się sporo wątpliwości, czy zgodne z prawem jest wprowadzanie do obrotu w Polsce produktów zawierających CBD oraz śladowe ilości THC (tetrahydrokannabinol), czyli substancji psychotropowej, a także jaka ewentualnie forma Cannabis sativa (olej, ekstrakt, susz itp.) jest dozwolona w środkach spożywczych. W świetle coraz częstszych kontroli sanitarnych żywności na bazie Cannabis sativa i suplementów diety z CBD oraz licznych głosów ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej informujących o dążeniach do nakazania wycofania tych produktówz obrotu w niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy Cannabis sativa i CBD może być zgodnie z prawem stosowane w żywności, w tym w suplementach diety, w szczególności w kontekście aspektów prawnych nowej żywności oraz obecności na polskim rynku produktu leczniczego z CBD. Celem tego artykułu jest również przedstawienie propozycji zmian w regulacjach prawnych oraz wskazanie na potrzebę stworzenia nowych przepisów prawa kształtujących obecność tej substancji w środkach spożywczych, aby odnieść korzyści płynące ze stosowania konopi, uwzględniając jednocześnie ryzyko z nimi związane. Zgodnie z art. 4 pkt 4) Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [7] konopie to rośliny z rodzaju konopie (Cannabis L.). Wśród nich wyróżnia się konopie włókniste, które w ślad za pkt 5) ww. przepisu prawa są roślinami z gatunku konopi siewnych (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę. CBD, inaczej kannabidiol, jest jednym z naturalnie występujących kannabinoidów zawartych w roślinach konopi. CBD jest ogólnie dobrze tolerowany i posiada właściwy profil bezpieczeństwa [9]. CBD cechuje bardzo niskie powinowactwo do receptorów kannabinoidowych CB[...]

 Strona 1