Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Wesołowska"

Uproszczone formy oznakowania na froncie opakowania


  Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji konsumentom pozwala na stosowanie dodatkowych form oznakowania wartością odżywczą na froncie opakowania. W artykule omówiono warunki, jakie powinny być spełnione zanim umieści się na opakowaniu uproszczone formy oznakowania. Przedstawiono też przegląd form, schematów, logotypów i ikon stosowanych w różnych krajach europejskich oraz wskazówki interpretacyjne i informacje dotyczące ostatnich dyskusji odbywających się na forum wspólnotowym na temat brytyjskiego systemu hybrydowego.Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej i Rady (UE) nr 1196/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji nt. żywności [13], wchodzące w życie 13 grudnia 2014 r., wprowadza wymagania obligatoryjnego oznakowania wartością odżywczą wszystkich produktów spożywczych. W ramach wciąż jeszcze obowiązującego prawa, oznakowanie wartością odżywczą jest dobrowolne z wyjątkiem produktów wzbogaconych w witaminy i składniki mineralne oraz produktów, na których widnieją oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Poza obligatoryjnym umieszczaniem informacji nt. wartości odżywczej, nowe rozporządzenie pozwala również na stosowanie innych uproszczonych, dodatkowych form oznakowania wartością odżywczą na froncie opakowania. W myśl zapisów rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady (UE) nr 1196/2011 kraje członkowskie mogą stosować różne formy uproszczonego oznakowania wartością odżywczą, jeśli zgodnie z art. 35 rozporządzenia poinformują Komisję Europejską o formach graficznych i symbolach, jakie są stosowane na rynku krajowym oraz przedstawią Komisji odpowiednią dokumentację, o której mowa w cytowanym artykule, czyli udowodnią, że dodatkowe formy wyrażania informacji o wartości odżywczej: ??są oparte na rzetelnych, naukowo uzasadnionych badaniach konsumenckich i nie wprowadzają konsumenta w błąd, ??zostały opracowane w wyniku konsu[...]

Między inicjatywami krajowymi a światowymi – na przykładzie znakowania żywności DOI:


  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności zaczęło obowiązywać 13 grudnia 2014 roku, jednak wciąż pozostaje częściowo niekompletne. Wedle wyliczeń samej Komisji na mocy rozporządzenia regulator unijny powinien wydać w sumie 35 aktów wykonawczych, delegujących i raportów, z których 17 jest obowiązkowych. OZNACZENIE krajem pochodzenia Jeden z aktów wykonawczych, które Komisja ma przyjąć na podstawie art. 26(3) rozporządzenia 1169/2011, dotyczy oznakowania środka spożywczego krajem lub miejscem pochodzenia, gdy nie jest on taki sam jak kraj lub miejsce pochodzenia podstawowego składnika tego środka spożywczego. Przygotowując się do pracy nad rozporządzeniem, Komisja przeprowadziła odpowiednie badania i konsultacje z zainteresowanymi stronami. Ich wnioski odzwierciedlone są m.in. w sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego obowiązkowego wskazania państwa lub miejsca pochodzenia żywności nieprzetworzonej, produktów jednoskładnikowych oraz składników, które stanowią więcej niż 50% środka spożywczego, z dnia 20 maja 2015 r. We wnioskach sprawozdania Komisja stwierdza, że "(…) w kontekście strategii Komisji dotyczącej lepszych uregulowań prawnych, najlepszym rozwiązaniem wydaje się dobrowolne oznaczanie pochodzenia połączone z istniejącymi już systemami obowiązkowego oznaczania pochodzenia konkretnych kategorii ż[...]

 Strona 1