Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW K. MUSIEL AK"

Zastosowanie lasera do pomiaru prędkości nośności opakowań z tektury falistej DOI:10.15199/54.2019.7.2


  Wprowadzenie Rosnące wymagania dotyczące dokładności procesu cięcia tektury oraz osiągania jego nawyższej powtarzalności są podstawowymi kryteriami oceny pracy przekrawaczy w linii technologicznej tekturnicy. W zależności od osiąganej dokładności wymiarów oraz formy i wyglądu ciętych arkuszy może zmieniać się jakość produktu końcowego oraz wynik ekonomiczny produkcji. Jednym z czynników, które mogą negatywnie wpływać na pracę układu regulacji przekrawacza, jest niedokładność pomiaru roboczej prędkości linii produkcyjnej tekturnicy. Jest ona zależna m.in. od rodzaju i jakości zastosowanego systemu pomiarowego. Wykorzystanie lasera jako bezkontaktowego sensora jest już znane w przemyśle hutniczym [18], tekstylnym [7, 8], papierniczym [3], natomiast rzadko jest on stosowany w tekturnicach [13, 14, 23]. Niewątpliwie główną rolę odgrywa w tym przypadku cena takiego systemu pomiarowego. Na podstawie prezentowanych w pracy badań i ich wyników trzeba stwierdzić, że wykorzystanie lasera może znacznie poprawić jakość produkcji tektury. Przedstawiono interesujące wyniki zastosowania laserów produkcji niemieckiej firmy Polytec [19] oraz amerykańskiej firmy Beta LaserMike [2] (rys. 1). Obie firmy należą do wiodących producentów tego typu urządzeń.wad. Rys. 1. Przykład zastosowania lasera firm Polytec i Beta LaserMike Rys. 2. Idea systemu lasera i enkodera dla przekrawacza rotacyjnego Laserowy pomiar prędkości linii Przekrawacz rotacyjny pomocniczy Przekrawacz główny Enkoder wałów wejściowych przekrawacza głównego Enkoder pomiaru prędkości papieru Rysunek 2 przedstawia schematycznie miejsca czujników zainstalowanych w lini produkcyjnej do pomiaru prędkości wstęgi. Zaczynamy od strzałki wskazującej kierunek biegu tektury. Jako pierwszy zainstalowany jest przekrawacz pomocniczy (rotary shear), za którym montowana jest zwykle rolka pomiarowa z enkoderem papieru (reference puls genreator). Dalej może być instalowany system lasera. Przed[...]

 Strona 1