Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz MORAWSKI"

Synteza generatorów indeksów metodą dekompozycji liniowej DOI:10.15199/59.2019.10.1


  Obecnie mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Znaczny wzrost ilości przetwarzanych danych, ruchu internetowego niesie za sobą konieczność szukania rozwiązań umożliwiających wyodrębnienie istotnych informacji z olbrzymiej masy danych niepotrzebnych. Specyficznym przykładem takiego problemu są dane w postaci wektorów binarnych o dużej liczbie bitów, z których należy wyselekcjonować tylko tę część informacji, która jest niezbędna do realizacji określonego zadania. Synteza takich układów nie jest zadaniem łatwym i z tych powodów skutecznych metod poszukuje się w algorytmach dekompozycji. Oczywiście najczęściej korzysta się z dekompozycji funkcjonalnej [10]. Niestety, ich ogólność okazuje się istotnym ograniczeniem tych metod. Inną metodą, którą można wykorzystać do tych zadań, jest dekompozycja liniowa [7, 8]. Umożliwia ona redukcję liczby zmiennych wejściowych funkcji boolowskiej przez zastosowanie na wejściu dodatkowej warstwy liniowej. Zmienne łączone są w pary i wprowadzane za pośrednictwem bramek XOR do układu realizującego detekcję i klasyfikację (czyli indeksowanie) danych. Gwarantuje to uproszczenie sprzętowej implementacji, gdyż będzie ona mogła zostać zrealizowana w układzie o mniejszej liczbie wejść. Kwestię tę można rozważyć jako zbiór k różnych n-bitowych wektorów binarnych. Dla każdego z wektorów przypisano unikalną liczbę od 1 do k. Reprezentację tego zagadnienia w formie silnie nieokreślonej funkcji boolowskiej (k << 2n) nazywamy funkcją generowania indeksów. Ma ona postać: f : Dn  {1,2, ..., k}, gdzie D n Í {0,1}n oraz |D n|= k. Wektory należące do zboru D n nazywa się wektorami rejestrowanymi. Każdy z nich ma własny adres. Jeżeli wejście jest zgodne z zarejestrowanym wektorem, funkcja generuje odpowiedni indeks (adres), w przeciwnym razie generuje 0. Tak zdefiniowana funkcja może być realizowana z wykorzystaniem pamięci ROM o magistrali adresowej szer[...]

 Strona 1