Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Osmólski"

Wspólne platformy integracyjne Cyfryzacja łańcucha dostaw DOI:10.15199/65.2017.7.3


  Zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości w istotny sposób wpływają na rozwój współczesnej gospodarki. Do wyzwań należą m.in. zmiany demograficzne czy zmiana podejścia do likwidowania największych barier rozwojowych i opieranie rozwoju w coraz większym stopniu na wiedzy, cyfryzacji i innowacyjności. Elektronizacja procesów zachodzących w poszczególnych przedsiębiorstwach czy w całej gospodarce, stanowiąca integralną ich część, przyczyni się do poprawy ich funkcjonowania, skrócenia czasu obsługi i obniżenia kosztów działalności gospodarczej. Tego typu założenia leżą u podstaw zagadnień związanych z czwartą rewolucją przemysłową noszącą miano Industry 4.0 [7]. W celu pełnej ich realizacji niezbędna staje się cyfryzacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Drugim aspektem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest proces ewolucji tradycyjnych łańcuchów dostaw (rysunek 1) [8] do postaci zintegrowanego, współdzielonego, inteligentnego, cyfrowego i wysoce skutecznego ekosystemu (rysunek 2) [8]. Łańcuch dostaw jest obecnie serią niezależnych, dyskretnych, w dużej mierze autonomicznych zdarzeń sterowanych poprzez działania marketingowe, produkcyjne czy dystrybucję do finalnych odbiorców produktów. Cyfryzacja tych procesów spowoduje w łańcuchu dostaw ciągłą zmianę, tworzącą zintegrowany ekosystem, oparty na przejrzystości procesów zachodzących pomiędzy zaangażowanymi podmiotami, począwszy od dostawców surowców czy komponentów, poprzez procesy produkcyjne, a skończywszy na dostawie produktów gotowych. Prawidłowość zachodzących zdarzeń będzie zależała od wielu kluczowych technologii: ??zintegrowane systemy planowania i wykonywania, ??wizualizacja procesów logistycznych, ??inteligentne zaopatrzenie i magazynowanie, ??zarządzanie częściami zamiennymi i zaawansowane analizy. Podejście takie pozwoli firmom na błyskawiczne reagowanie na wszelkie zakłócenia w łańcuchu dostaw, a nawet na ich przewidywanie, aby móc w p[...]

Koncepcja integracji komunikacyjnej zautomatyzowanych procesów przepływu materiałów produkcyjnych w aspekcie Logistyki 4.0 DOI:10.15199/65.2019.7.5


  W obecnym świecie dzięki postępującej digitalizacji jesteśmy na początku czwartej rewolucji przemysłowej, związanej z przejściem do systemów cyberfizycznych łączących ze sobą maszyny, procesy i produkty w inteligentne rozwiązania gospodarcze i samosterowalne "inteligentne sieci i łańcuchy dostaw". W ramach inteligentnych sieci i łańcuchów dostaw współpracujące ze sobą inteligentne przedsiębiorstwa (ang. Smart Factories) wymieniają w inteligentnych łańcuchach dostaw, w sposób zautomatyzowany, informacje z kooperantami, dostawcami oraz sieciami dystrybucyjnymi i serwisowymi. Procesy te mają wymiar end- -to-end i obejmują cały okres życia produktu (ang. lifecycle). Tego rodzaju komponenty składają się na pojęcie Przemysłu 4.0 jako paradygmatu częściowo zdefiniowanego poprzez wykorzystanie urządzeń w komunikacji maszyna- -maszyna (Internet rzeczy - IoT) do tworzenia fabryk, które działają jak inteligentne systemy produkcyjne: szereg urządzeń i maszyn jest dostosowany do stałej komunikacji w celu stworzenia spójnego, dobrze widocznego systemu. W idealnym świecie rezultatem końcowym jest odkrycie obszarów nieefektywności, dokładniejsza optymalizacja niektórych decyzji oraz automatyzacja niektórych prostych (lub nie tak prostych) procesów. Logistyka 4.0 działa na tych samych zasadach, ale z innym zestawem części składowych. W szczególności wykorzystuje "inteligentne" kontenery, pojazdy, palety i systemy transportowe w celu stworzenia w pełni sieciowego strumienia dostaw, który oferuje menedżerom łańcucha dostaw, spedytorom i innym partnerom niezbędną widoczność, w celu optymalnego kierowania transportem i wykonywania innych zadań logistycznych. METODOLOGIA PROWADZONYCH badań Badania dotyczące efektywności procesów logistycznych w inteligentnych łańcuchach dostaw są prowadzone od 2017 roku w ramach projektów badawczych i rozwojowych Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Wyższej Szkoły Logistyki. Na rysunku 1 przedstawiono [...]

 Strona 1