Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tea Hannuksela"

Przyjazne środowisku, skuteczne środki wspomagające rozwłóknianie odpowiedzią na nowe regulacje prawne DOI:


  ściekach środki pomocnicze PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 75 · wrzesień 2019 555 z produkcji papieru wodotrwałego, ze 150 do 50 g/t wyprodukowanego papieru [2]. Do niedawna nadsiarczan był jedyną możliwością. Różne sole nadsiarczanowe są dostępne w postaci proszku. Ich profil ekologiczny jest korzystniejszy w porównaniu z podchlorynem (bez Cl), ale mają one kilka wad. Proszek nie rozpuszcza się szybko, a potencjał utleniający jest niższy niż podchlorynu. Dlatego wymaga dłuższego czasu rozwłókniania i wyższych temperatur. Aby uzyskać pożądany efekt nadsiarczanu, należy dodać sody kaustycznej, która powoduje alkaliczne zażółcenie włókien. Mówi się również o negatywnym wpływie na sprawność eksploatacyjną powłok cylindra Yankee. Rys. 1. FennoSpec 9368 jest dostarczany w postaci granulek, co zapewnia niższą tendencję do pylenia i większą szybko[...]

 Strona 1