Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek Piątkowski"

Niezawodność dostaw energii do zasilanych odbiorników DOI:


  Redundancja (nadmiarowość) zasilania to zagadnienie pojawiające się wszędzie tam, gdzie dyspozycyjność aplikacji jest na tyle istotna, że warto zainwestować w dodatkowe komponenty umożliwiające jej realizację. Bezdyskusyjne jest doposażenie układu w dodatkowe źródło zasilania, ale połączenie równoległe nie zawsze jest już tak oczywiste.Łączenie równoległe zasilaczy Na rynku dostępne są zasilacze dopuszczające pracę równoległą (synchronizujące pracę), ale takie wykonania potrafią kosztować niewspółmiernie więcej niż standardowe (rys. 1). Oczywiście te ostatnie można próbować łączyć bezpośrednio, lecz dopiero po spełnieniu pewnych wymagań - takie samo napięcie wyjściowe i moc[...]

Activated carbon from waste biomass Otrzymywanie węgla aktywnego z biomasy odpadowej DOI:10.15199/62.2016.10.49


  Coffee grounds were carbonized at 600°C for 1.5 h, and activated by treatment with NaOH or H3PO4 at 500°C for 1 h. The activated C samples were studied for their structure and sorption capacity by using methylene blue, p-nitroaniline and iodine. The C samples activated with H3PO4 showed a higher sorption capacity than those activated with NaOH. Adsorption isotherms were calculated. Przedstawiono sposób otrzymywania węgla aktywnego z odpadowej biomasy (fusy kawowe), a także dwie metody jego aktywacji. Materiał węglowy scharakteryzowano pod kątem struktury oraz właściwości sorpcyjnych za pomocą barwnika, zanieczyszczenia organicznego oraz jodu. Dodatkowo wyznaczono izotermy adsorpcji i określono wpływ metody aktywacji na zdolność adsorpcji gotowych produktów. Węgiel aktywny należy do najczęściej używanych adsorbentów w technologii oczyszczania ścieków ze związków organicznych. Swoją popularność zawdzięcza wysoko rozwiniętej powierzchni właściwej, możliwości wielokrotnej regeneracji oraz dużej objętości porów. Ma on jednak poważną wadę, jaką jest wysoka cena. Gotowy materiał, w zależności od metody otrzymywania oraz zastosowanego surowca, wykazuje różne właściwości. Dobierając odpowiednią metodę produkcji, wpływa się m.in. na reaktywność powierzchni, efektywność rozkładu wielkości porów i wytrzymałość mechaniczną1-3). Aby uzyskać pożądane właściwości węgla aktywnego, poddaje się go aktywacji. Do najpopularniejszych metod aktywacji należy działanie wysoką temperaturą i silnymi kwasami lub zasadami, a także utleniającymi gazami, takimi jak ditlenek węgla i para wodna. Węgiel aktywny dzięki swojej reaktywności i stabilności w środowisku zarówno kwaśnym, jak i zasadowym może być stosowany nie tylko jako znakomity adsorbent, ale również jako katalizator lub nośnik katalizatorów metalicznych oraz tlenków metali. Do najwydajniejszych sposobów zwiększania funkcjonalności materiału w tym obszarze zastosowań zalicza się przyłączanie róż[...]

 Strona 1