Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Górny"

Wspomnienia Anny Górny DOI:

Czytaj za darmo! »

Rok 2019 to dla Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych rok jego jubileuszu. Wszystko zaczęło się 1 stycznia 1999 r., w dniu wejścia w życie reformy administracyjnej Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego. Oprócz województw rządowo-samorządowych i istniejących od 1990 r. gmin, przywrócono także powiaty zlikwidowane w 1975 r. Reforma miała na celu budowę samorządności, usprawnienie działań władz w terenie i przybliżenie ich do obywatela. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu. Z dniem 1 stycznia 1999 r., jako organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, starostowie przy pomocy geodetów powiatowych wchodzących w skład starostw powiatowych, z[...]

 Strona 1