Wyniki 1-10 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"MALINOWSKA A."

Fartuchy chirurgiczne - wymagania i oczekiwania

Czytaj za darmo! »

Tekstylia mają zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Wynika to z ich funkcjonalności, dużego zróżnicowania surowcowo- strukturalnego, możliwości kształtowania specyficznych cech dostosowanych do przeznaczenia użytkowego.Bardzo istotnym elementem medycznej odzieży ochronnej używanej na blokach operacyjnych jest fartuch chirurgiczny.Chroni on przed zakażeniami zarówno pacjentów jak i personel medyczny. Zakażenia szpitalne, mimo ciągłego doskonalenia zasad profilaktyki i antyseptyki, stanowią poważny problem epidemiologiczny: głównie ze względu na aspekt ludzki - cierpienie chorego, ale także ze względów ekonomicznych - długa hospitalizacja, droższe leczenie, dłuższe przerwy w aktywności zawodowej. Największe ryzyko zakażeń krwiopochodnych HBV, HCV, HIV czy przenoszonych we frakcji bi[...]

Selektywna hydroliza pierścienia beta-laktamowego 4-oksoazetid-2-ylofosfonianu dimetylowego


  Przedstawiono wyniki badań dotyczących hydrolizy pierścienia β-laktamowego w 4-oksoazetid- 2-ylofosfonianie dimetylowym1). Jego hydroliza w stężonym kwasie solnym powodowała otwarcie pierścienia laktamowego z równoczesną hydrolizą estrów fosfonowych. Użycie kwasu o mniejszym stężeniu (0,1-0,5 M HCl) lub słabszej mocy (CF3COOH) prowadziło do powstawania mieszaniny aminokwasów różniących się podstawieniem na atomie fosforu (mono- i diester). Stężenie kwasu było również czynnikiem warunkującym wzajemny stosunek produktów alkoholizy wyjściowego laktamu. Metodą selektywnego otwarcia pierścienia laktamowego okazała się być butanoliza w obecności katalitycznej ilości kwasu siarkowego. Zarówno laktam, jak i C-butylowy ester fosfonowego analogu kwasu asparaginowego zostały poddane skryningowemu badaniu hydrolizy enzymatycznej z użyciem lipaz. O,O-Dimethyl-1,4-oxoazetin-2-ylphosphonate (I) was prepd. by reaction of (MeO)3P with 4-acetoxy-acetidin-2- on at 110°C for 5 h (m.p. 96°C, yield 79%), converted either to BuOOCCH2CH(NH2)PO(OH)2 by hydrolysis with HCl in BuOH/SOCl soln. or to its Me2 ester in BuOH/H2SO4/CH2Cl2 (yields 80% or 62%, resp.). The hydrolysis of phosphonate I in HCl/MeOH resulted in formation of MeOOCCH2CH(NH2) PO(OH)(OMe) and MeOOCCH2CH(NH2)PO(OMe)2 mixt. when the CF3COOH or HCl medium was used, HOOCCH2CH(NH2) PO(OH)(MeOH) and HOOCCH2CH(NH2)PO(OMe)2 were performed. The hydrolysis of phosphonate I by using lipases and β-lactamase was, however, unefficient because of low enantiomeric excess of the phosphonic analogues of aspartic acid produced (25% ee). Wiele spośród fosfonianów wykazuje aktywność biologiczną. Wśród tej grupy syntetycznych oraz naturalnie występujących związków szczególnie interesujące są α-aminosofoniany, które wykazują analogię strukturalną względem aminokwasów2, 3), przez co mogą być rozpatrywane jako ich mimetyki, konkurujące z nimi o miejsca aktywne enzymów lub receptorów4). S[...]

Spacer po ulicy Borsuczej


  Upiększanie - czy może humanizacja - surowych osiedli wielkoblokowych staje się koniecznością, dostrzeganą już nie tylko przez mieszkańców, ale i władze lokalne, dbające o wizerunek miasta. Kraków, szczelnie obudowany wielką płytą powinien stać się polem odnowy na rzecz krajobrazu w istniejącej zabudowie. Na szczególną uwagę zasługuje osiedle Cegielniana, położone w IX dzielnicy Łagiewniki - Borek Fałęcki, powstałe na terenach trudnych do fundamentowania. Krajobraz osiedla wysokich bloków wzbogaca starorzecze, meandrująca Wilga i związane z tym siedliska nadrzeczne oraz tereny podmokłe. Łęg wierzbowotopolowy zachował się tam w stopniu bardzo dobrym. Obecnie teren ten jest niejako fragmentem projektowanego parku rzecznego Wilga. Inicjatywa ludności osiedla Cegielniana zmierza ku ustanowieniu parku miejskiego, obejmującego pasmo zieleni po obu stronach Wilgi; mieszkańcy z roku na rok upiększają ot[...]

Szklane piękno z Finezji


  Wolbórz, okolice Piotrkowa Trybunalskiego. Kolejny przystanek na obranym przez redaktorów "Szkła i Ceramiki" szlaku. Moje rodzinne strony, bogate w tradycję szklarską, gdzie jeszcze niedawno działały takie huty, jak Hortensja czy Kara… Tu w 1996 r. powstała Huta Szkła Gospodarczego i Artystycznego Finezja.Z gospodarzem, Krzysztofem Cieślakiem, spotykam się we wzorcowni. Dotychczas przekonana, że nic tak nie przyciąga wzroku jak sznur pereł, czy mężczyzna w mundurze, oślepiona blaskiem szkła, nieco zrewidowałam swoje poglądy. Trudno mi było skupić uwagę na jednym szklanym przedmiocie i podjąć decyzję, które egzemplarze uwiecznić na zdjęciu. Białe szkło, wyrafi nowane kształty, klasyczne, zmysłowe i nowoczesne projekty, które dodają życiu piękna i blasku… Huta stworzona przez ludzi ogarniętych pasją od początku istnienia n[...]

INGLASS 2014


  W ostatnim czasie nasza redakcja miała przyjemność objąć patronatem medialnym konferencję zorganizowaną przez firmę ABplus Events w Hotelu Marriott w Warszawie.Cykl konferencyjnych prelekcji otworzył Mariusz Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Omawiając tematykę szklanych konstrukcji, fasad, efektywności energetycznej szkła oraz jego [...]

Nicea i okolice ŚLADEM SZKŁA I CERAMIKI


  Liczne ekspozycje muzealne w Nicei porozrzucane są po całym mieście. Zmusza to turystę do sporządzenia planu zwiedzania. Ja na początek, chcąc zapoznać się z historią miasta i hrabstwa Nicei, wybrałam się do Muzeum Sztuki Historii mieszczącego się przy Promenadzie Anglików w XIX-wiecznej ekskluzywnej willi Massena. Muzeum zgromadziło ok. 15 tys. eksponatów - mebli, obrazów, rzeźb i dzieł sztuki, które odzwierciedlają życie w Nicei od końca XVIII w. do 1939 roku. Jest tu też złoty płaszcz noszony przez ukochaną Napoleona, Józefi nę.Największym zainteresowaniem w stolicy Riwiery Francuskiej cieszy się Muzeum Matisse’a - mieszczące się na wzgórzu Cimiez, w genueńskiej willi[...]

 Strona 1  Następna strona »