Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan ZIOMEK"

Ogrody skalne


  Ogrody skalne, o których piszemy w tym artykule, nie mają - poza podobieństwem nazwy - nic wspólnego z popularnymi "skalniakami" w ogrodach przydomowych, a niewiele wspólnego z alpinariami w ogrodach botanicznych. Mamy tu bowiem na myśli ideę tworzenia kompozycji przestrzennych, w których skały, głazy, kamienie i inne twory geologiczne są głównym tworzywem; spełniają funkcję taką, jak rośliny w ogrodzie botanicznym lub zwierzęta w ogrodzie zoologicznym. Jest to rola w równym stopniu edukacyjna, co rekreacyjna, tyleż naukowa, co popularyzatorska i ochronna. A dla osób skłonnych do kontemplacji i wybiegania myślą poza sferę bytów realnych, także rola alegorii ziemskiego świata, przestrzeni pełnej znaczeń mistycznych i metafor. Sądzimy, że krajobraz utworzony z minerałów - tak Antoine de Saint-Exupéry określił pustynię - może być atrakcyjny także poza pustyniami i poza górami. Ogród skalny to ogród zbudowany ze skał, mający własną ideę przewodnią i swoiste reguły kompozycji. W takim ogrodzie drzewa i inne rośliny byłyby tylko tłem dla skał i elementem dopełniającym układ przestrzenny. Na razie jest to postulat, ale się dołączyć ogród skalny. Można też zauważyć, że studenci wydziałów przyrodniczych podchodzą do poznawania obiektu swoich studiów inaczej w pracowni niż w plenerze. Okruch skały na tacy lub okaz zielnikowy rośliny, podane do oglądania pod lupą, pozwalają poznać inne ich właściwości niż ta sama skała lub roślina ujawni w jej naturalnym otoczeniu czy choćby w ogrodzie. Pełne poznanie wymaga jednego i drugiego, ale w drugim przypadku poznaniu towarzyszy większe pobudzenie emocjonalne, które sprzyja trwalszemu zapamiętywaniu. Oczywiście, zajęcia w ogrodzie skalnym nie zastąpią ćwiczeń w górach, kamieniołomie lub żwirowni, podobnie jak biologom ogród botaniczny nie zastąpi ćwiczeń w lesie lub na torfowisku (ku wielkiemu żalowi dziekanów obu wydziałów), ale niewątpliwie pomogą realizować program, a przy t[...]

 Strona 1