Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ DRESZER"

Porównanie metod oznaczania pH papierów przeznaczonych do drukowania


  Znajomość wartości pH papierów, szczególnie przeznaczonych do drukowania techniką offsetu arkuszowego, jest bardzo ważna, ze względu na możliwość zapobiegania problemom oraz ich eliminowania w czasie procesu drukowania. Do pomiaru pH papieru stosuje się kilka metod: pomiar pH wyciągu wodnego na zimno i na gorąco oraz metoda stykowa, która jest najszybsza, ale najmniej dokładna. Celem niniejszej pracy było wyznaczenie korelacji między wynikami pomiarów wykonanych powyższymi metodami. Wysokie współczynniki korelacji potwierdzają liniowy charakter zależności między użytymi metodami. The knowledge of printing paper pH value, especially of sheet-fed ones, is very important to avoid or eliminate problems that may occur during printing process. There are several pH measurement methods: cold and hot water extract or tracer method. The last one is the fastest but at least accurate. The aim of this work was to determine the correlation between results obtained using above mentioned methods. High correlation coefficients confirm linear character of the relationship. Comparison of pH Measurement Methods on Printing Papers METROLOGIA PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 68 · LUTY 2012 89 Tabela 1. Zestawienie [...]

 Strona 1