Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW BARTCZAK"

Nowe rozwiązanie problemu suszenia gruboziarnistej zawiesiny nieorganicznej w kombinowanej suszarce rozpryskowo-fluidalnej

Czytaj za darmo! »

W procesie produkcji paszowych fosforanów wapniowo-magnezowych występuje problem właściwego wyboru sposobu i parametrów procesu suszenia zawiesiny ze względu na znaczne ilości wody do odparowania i szeroki przedział rozmiaru dość dużych cząstek. Problemu tego nie udało się pokonać w pierwotnej wersji rozwiązania. Zespół autorów tej pracy dokonał modernizacji instalacji, wprowadzając minimu[...]

 Strona 1