Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAKUB GRATA"

Mechanizm cyrkulacji atmosfery

Czytaj za darmo! »

Atmosfera, gazowa otoczka kuli ziemskiej, dzięki której na Ziemi może istnieć życie, fascynowała ludzi od dawna. W porównaniu ze średnicą kuli ziemskiej wysokość troposfery, tj. warstwy atmosfery, w której zachodzą procesy pogodotwórcze, jest znikomo mała. Aby lepiej uzmysłowić proporcje, wyobraźmy sobie okrągłą piłkę o średnicy 1 metra reprezentującą kulę ziemską, troposfera takiej "Ziemi" będzie miała wysokość około 1 milimetra. Ta pozornie nieznacząca warstwa ma ogromne znaczenie dla warunków panujących na powierzchni Ziemi. Człowieka zawsze interesowała natura zjawisk zachodzących w atmosferze, a przede wszystkim możliwość ich przewidywania. Już starożytni próbowali znaleźć odpowiedzi na te pytania. Choć często intuicje filozofów były błędne, to szczególnie ludzie m[...]

Zjawiska meteorologiczne – dynamika regularna, chaos czy szum?

Czytaj za darmo! »

W poprzednim artykule (AURA 11/ 2009) omówiono "zgrubny" obraz cyrkulacji atmosferycznej. Możliwe jest modelowanie tej cyrkulacji za pomocą równań matematycznych (przede wszystkim równań mechaniki płynów); jednak rzeczywisty charakter dynamiki atmosfery jest o wiele bardziej skomplikowany i wymyka się nieraz próbom jego matematycznego opisu. Nie potrzeba jednak skomplikowanych modeli, by zaobserwować dynamikę chaotyczną - już w prostych modelach i doświadczeniach, opisujących dynamikę płynów zaobserwowano scenariusze dojścia do chaosu. Jednym z tych doświadczeń jest doświadczenie Rayleigha-Bénarda. Eksperyment ten polega na obserwowaniu zachowania się płynu umieszczonego pomiędzy dwoma płaskimi i równoległymi płytami; płyta dolna ma wyższą temperaturę niż płyta górna ([...]

 Strona 1