Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EWA HOWORUS"

W ogrodzie jest wszystko, co kocham

Czytaj za darmo! »

Tam, gdzie pasja łączy się z dobrą pracą i zaangażowaniem, a spotyka z życzliwością, zrozumieniem i pomocą innych, powstają rzeczy wspaniałe. Doskonałym na to dowodem jest ogród przy Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie. Jest on owocem współpracy koordynatorki wszystkich działań nauczycielki przyrody - Anny Lipskiej, dyrektora szkoły - Jarosława Pastora, uczniów, rodziców, pracowników samorządowych miasta oraz pracowników technicznych. W nowoczesnej szkole nauczyciel powinien twórczo poszukiwać drogi do osiągnięcia celów edukacji po to, aby wywierać pozytywny wpływ na swoich wychowanków. Szczególnie ważne staje się kształtowanie takich wartości i postaw, które zadecydują o przyszłości społeczeństwa. Specjalnym priorytetem pracy wychowawczej jest uwrażliwienie młodych lu[...]

 Strona 1