Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ DEDIO"

Kary za usunięcie drzew bez zezwolenia lub ich zniszczenie

Czytaj za darmo! »

Sięgając do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - DzU z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami) warto zwrócić uwagę na art. 89, a zwłaszcza jego ustępy 2 i 3, które brzmią: 2. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%. 3. Jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia a[...]

 Strona 1