Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"HALINA SZELĄG"

Właściwości modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych syntetyzowanych z mieszanin kwasów tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, które są otrzymywane w warunkach przemysłowych. Emulgatory syntetyzowano metodą bezpośredniej estryfikacji w obecności otrzymywanych in situ soli sodu i stosowanych kwasów tłuszczowych. Aktywność powierzchniową emulgatorów można modyfikować stosując do reakcji kwasy tłuszczowe [...]

Emulgatory - estry polioli i kwasów tłuszczowych syntetyzowane z surowców odtwarzalnych

Czytaj za darmo! »

Estryfikacja alkoholi wielowodorotlenowych kwasami tłuszczowymi prowadzi do otrzymania pochodnych, które ze względu na aktywność powierzchniową są stosowane jako stabilizatory różnorodnych układów dyspersyjnych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i chemicznym. Stwierdzono, że estryfikacja polioli (glicerolu lub glikoli etylenowego i propylenowego) kwasami tłuszczowymi re[...]

Oddziaływanie komponentów modyfikowanych emulgatorów acyloglicerolowych na granicy faz olej-woda

Czytaj za darmo! »

Zbadano współdziałanie monoacylogliceroli i karboksylanów sodu, w otrzymanych modyfikowanych emulgatorach acyloglicerolowych, w celu określenia wpływu składu emulgatora na jego właściwości międzyfazowe na granicy olej/woda. Określono wpływ długości łańcucha węglowodorowego monoacylogliceroli i karboksylanów na adsorpcję i micelizację. Na podstawie wyznaczonych krzywych zależności napięcia[...]

 Strona 1