Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIA WOJTACHA"

Zielony szlak Pochód Lajkonika

Czytaj za darmo! »

Oprócz ochrony dóbr materialnych coraz więcej uwagi przywiązuje się do ochrony wartości pozamaterialnych, które tworzą dziedzictwo kulturowe. Krajobrazy historyczne wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Dostrzega się w nich ważki element dziedzictwa, zasługujący na zachowanie, tak jak i inne zabytki. Warto jednak zwrócić uwagę na występowanie licznych powiązań między ochroną dziedzictwa kulturowego a przyrodniczego. Co więcej, jest to swoistego rodzaju jedność Zielony szlak Pochód Lajkonika MARIA WOJTACHA O i chyba nie budzi zdziwienia pogląd, że warto chronić wprawdzie każdą przyrodę, niemniej jednak szczególnie tę, która występuje na wartościowych kulturowo terenach. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny takich poczynań. Przykładem na potwierdzenie tej[...]

 Strona 1