Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANITA PRZEPIÓRKOWSKA"

Utylizacja kolagenu z odpadów skór garbowanych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu metod utylizacji odpadów skór nie garbowanych i garbowanych. Zagospodarowanie odpadów nie garbowanych jest względnie proste. Natomiast utylizacja odpadów garbowanych, które ze względu na 3-5-proc. zawartości soli chromu(III) należą do grupy odpadów szczególnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego, jest rozwiązana tylko w niewielkim stopniu. A review with 34 refs. [...]

Study on stability of liposomes. Badanie stabilności liposomów


  Three com. lecithins were used for manufg. liposomes for cosmetic industry. The liposome from Epikuron 100 P IP lecithin was studied for changes in particle size, refraction coeff., acid no. and pH during 12 months long storage in air and under sun light exposition in presence of active substances (urea, panthenol). The liposome showed good hydrolytic stability without use of any preservatives.Przedstawiono wyniki badań liposomów otrzymanych w Zakładzie Doświadczalnym "Organika" Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie. Zbadano zmiany pH, współczynnika załamania światła i liczby kwasowej podczas ich magazynowania. Stwierdzono wysoką stabilność liposomów bez dodatku substancji konserwujących. Na podstawie wyników badań doświadczalnych potwierdzono możliwość wykorzystania liposomów w przemyśle kosmetycznym. Przemysł kosmetyczny podlega stałym zmianom i przekształceniom wynikającym zarówno z pozyskiwania pożądanych surowców do produkcji wyrobów kosmetycznych, jak i zastosowania ich w gotowych produktach. Coraz szersze uznanie wśród producentów i potencjalnych użytkowników zdobywają produkty zawierające w swoim składzie surowce pochodzenia naturalnego. Niezmiernie ważnym elementem podczas produkcji kosmetyków jest pewność, że przygotowany preparat jest bezpieczny dla zdrowia. Równie istotna jest jego niezawodna skuteczność i rzeczywiste działanie. Ważne jest również uzyskanie produktu o zadowalającej stabilności przy względnie niskich nakładach surowców i aparatury. Obiecującym surowcem stosowanym w kosmetyce są liposomy pozyskiwane z naturalnych surowców. Wiele prac przeglądowych dotyczy otrzymywania, stabilizacji i zastosowania liposomów w kosmetyce1, 2). W zastosowaniach liposomów w kosmetologii i w farmacji pisze Ichikawa3) i Kozubek1)Lipidy, podobnie jak białka i sacharydy, są podstawowym składnikiem [...]

 Strona 1