Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Honorata Gruszka"

Seminarium "Od włókna do tektury" oczami uczestnika

Czytaj za darmo! »

Już po raz szósty Mondi Świecie S.A. zorganizowało seminarium "Od włókna do tektury". W tegorocznej edycji, która odbyła się w dniach 18-20 maja 2011 r., wzięło udział ponad 230 uczestników z 23 krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Turcji, Indii, Meksyku i Republiki Południowej Afryki, przedstawicieli zarówno mniejszych, jak i większych firm związanych z branżą papierniczą, chcących pogłębiać swoją wiedzę na temat produkcji papieru i procesu jego przetwarzania. Dużo osób pracujących bezpośrednio w produkcji lub wykonujących kontrolę gotowego wyrobu było żywo zainteresowanych problemami towarzyszącymi tym procesom. Na sali wykładowej można było spotkać przedstawicieli zakładów zarówno produkujących p[...]

Konferencja papier nicza Zellcheming 2013 - "Fibers in process"


  W dniach 12-14 czerwca br. w Rhein-Main-Hallen w Wiesbaden w Niemczech odbyło się 108. Walne Zgromadzenie niemieckiego stowarzyszenia chemików i inżynierów przemysłu papierniczego Zellcheming. Jak co roku towarzyszyły mu konferencja i wystawa firm związanych z branżą papierniczą - Expo 2013. Wystawcy i zwiedzający licznie przybyli z różnych części Europy. W Zellcheming Expo 2013 wzięło udział prawie 2800 osób. 204 wystawców z 23 krajów oferowało swoje wyroby i usługi. Oczywiście, najwięcej było gospodarzy, następnie reprezentantów: Finlandii, Francji, Austrii, Norwegii i Szwecji.[...]

Młodzi papiernicy z Kwidzyna DOI:

Czytaj za darmo! »

Obecnie szkół średnich o profilu papierniczym jest w Polsce bardzo mało. Znajdują się m.in. w Kwidzynie i w Świeciu. Dlatego warto przybliżyć, w jakich ważnych wydarzeniach w tym, dopiero zakończonym, roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyli młodzi papiernicy klas III i IV z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie. Nauka nie polegała tylko na słuchaniu lekcji w szkolnej ławie, ale również na uczestniczeniu w wycieczkach zawodowych. To dz[...]

12. konferencja "Młode Drukarstwo" - Kijów 2012

Czytaj za darmo! »

Już po raz dwunasty Wydawniczo-Poligraficzny Instytut Politechniki Kijowskiej zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Studentów i Doktorantów "Młode Drukarstwo". W tegorocznej edycji, która odbywała się 17-19 kwietnia, brali udział przedstawiciele Białorusi, Niemiec, Polski, Rosji i oczywiście gospodarze z Ukrainy.Warto przybliżyć historię Politechniki Kijowskiej, która ma ponad 110 lat i jest największą ukraińską uczelnią techniczną. W 18[...]

Wytwarzanie papieru z przemieszczeniem frakcji drobnej


  Wpływ podmielania i następczego odkrylania wysokowydajnej masy celulozowej siarczanowej sosnowej na jej odwadnialność i jakość papierów opakowaniowych.Wysoki i wciąż rosnący stopień recyklingu makulatury mocnej z opakowań tekturowych, czyli makulatury OCC (Old Corrugated Containers), powoduje pogorszenie jakości tego podstawowego surowca wtórnego do wyrobu papierów na tekturę falistą. Powszechna jest świadomość, że wielokrotny przerób odzyskanych mas wtórnych powoduje spadek zdolności papierotwórczych zawartych w nich włókien i pogorszenie wskaźników wytrzymałościowych papieru (1), ale pokutuje nieuzasadniony mit, że te same włókna można używać najwyżej 3-4 razy do wyrobu mocnych papierów opakowaniowych, podczas gdy w rzeczywistości jest znikoma szansa, żeby do tego doszło, o czym już dawno pisaliśmy (2, 3), przywołując proste obliczenia ówczesnego dyrektora Jaakko Pöyry Consulting Oy, R. Häggbloma (4). Znacznie ważniejsze jest, że w kolejnych cyklach wyrobu papieru wydziela się z owych włókien, degradowanych suszeniem, użytkowaniem i mieleniem, i kumuluje w masie coraz większa ilość frakcji drobnej i zanieczyszczeń. Przejawia się to podwyższoną smarnością tych mas, a więc pogorszoną odwadnialnością, obniżonymi właściwościami wytrzymałościowymi papieru i zwiększoną zawartością zanieczyszczeń (5, 6). Ostrzeżeniem był przywoływany przez nas przykład Korei Południowej, gdzie już w 1995 r. stopień odzysku papieru wynosił 72% i był największy w świecie, a wsad makulaturowy w produkcji papierów na tekturę falistą był już stuprocentowy, dlatego jakość koreańskiej makulatury OCC (KOCC) jest szczególnie niska, więc trzeba było sięgnąć po specjalną flotacyjną metodę usuwania frakcji drobnej, o czym już dawno pisaliśmy (7). Obecnie rownież u naszych zachodnich sąsiadów, będących największym w Europie producentem papieru, papiery na tekturę falistą produkuje[...]

Badanie możliwości odpopielania papierów higienicznych na drodze frakcjonowanego odkr ylania wybranych mas makulaturowych


  Sektor materiałów higienicznych i sanitarnych jest - jak dotąd - jedynym w papiernictwie, w którym producenci makulaturowych bibułek higienicznych są często zmuszeni do usuwania frakcji drobnej (in. odkrylania) z masy makulaturowej, w ramach jej odbarwiania i ew. dodatkowego odmywania, w celu obniżenia zawartości mineralnych pigmentów, oznaczanych jako popiół. Najlepszym tego przykładem są dwie nowoczesne takie europejskie wytwórnie, we Włoszech i Austrii, które zwiedzaliśmy w 1996 r. (1). W zakładzie Cartiera Lucchese Decimo w Borgo a Mozzano koło Lukki, z niesortowanej amerykańskiej makulatury, składającej się głównie z kolorowych czasopism, wytwarzano nawet jednorazowe ręczniki i prześcieradła dla szpitali. W zakładzie SCA Hygiene Papiere w Ortmann w Austrii z makulatury również wytwarza się, obok papieru toaletowego, chusteczki kosmetyczne, ręczniki i serwetki, zupełnie niekojarzące się ze śmietnikowym wyglądem wyjściowej makulatury, co widać na zamieszczonych w reportażu zdjęciach. Ale ilość odpadowego osadu z flotacyjnego odbarwiania makulatury i odmywania z niej frakcji drobnej sięgała połowy masy wyjściowego surowca makulaturowego. Szlam ten, po sprasowaniu, wywożono w pierwszym przypadku do cementowni, a w drugim na wysypisko. PRACE NAUKOWO - BADAWCZE 132 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 69 · LUTY 2013 Udział frakcji drobnej i popiołu w makulaturze różnego geograficznego pochodzenia jest zróżnicowany (2), ale jednocześnie systematycznie rośnie wraz ze wzrostem stopnia recyklingu i wielkości wsadu w recepturze papierów poddawanych temu recyklingowi, który coraz częściej dochodzi do 100%! Dotyczy to zwłaszcza makulatury mocnej typu OCC (Old Corrugated Containers), stanowiącej podstawowy surowiec do produkcji papierów na tekturę falistą, ale równie chętnie stosowanej do wyrobu odznaczających się dużą wytrzymałością na mokro ręczników papierowych. W krajach o najwyższym stopniu recyklingu i 100- procentowym wsadzie [...]