Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Kowalska"

Zastosowanie walki biologicznej w zwalczaniu rolnic w integrowanej ochronie buraka cukrowego

Czytaj za darmo! »

W badaniach laboratoryjnych oceniono naturalną wrażliwość starszych gąsienic rolnicy czopówki oraz rolnicy zbożówki (L5/L6) na infekcje spowodowane przez dwa gatunki owadobójczych nicieni Steinernema bicornutum Sb360 i Heterorhabditis megidis 01PL. Larwy nicieni zastosowano w dawkach 25 i 50 larw/cm3. Wykazano, że gatunek nicienia owadobójczego miał istotny wpływ na uzyskaną śmiertelność gąsien[...]

System Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2015 DOI:10.15199/65.2017.4.3


  Nowelizacja normy ISO 9001 skłania do prześledzenia zmian, szczególnie przez organizacje, które są zainteresowane przedłużeniem certyfikatu. Celem artykułu było porównanie wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015 z poprzednim wydaniem standardu. Zwrócono uwagę na zmiany w samej strukturze dokumentu, nowe terminy i ich wyjaśnienie, a także na wyszczególnienie podejścia procesowego na wszystkich etapach, począwszy od planowania procesów, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i szans. Założenia normy we wszystkich jej zakresach oparte są na działaniach zapobiegawczych, które zostały wycofane jako formalne wymaganie w nowej wersji standardu. Wdrożenie wytycznych i zaleceń normy ISO 9001:2015 daje możliwość wykazania zdolności organizacji do ciągłego wytwarzania bezpiecznych wyrobów lub usług, o powtarzalnej jakości, spełniających wymagania klientów, a także pozyskania nowych klientów.Jednym z podstawowych celów strategicznych każdej organizacji jest osiąganie coraz większych zysków. Niewątpliwie głównym czynnikiem, który ma wpływ zarówno na zysk firmy, jak i jej prestiż, rozpoznawalność i konkurencyjność na rynku, jest jakość oraz bezpieczeństwo oferowanych wyrobów i usług. Jednym z narzędzi wspomagających zapewnienie jakości i bezpieczeństwa są wytyczne norm, w tym m.in. międzynarodowej normy ISO 9001. Rodzinę norm serii ISO 9000 stanowią trzy powiązane ze sobą dokumenty o numerach: 9000 (Podstawy i terminologia), 9001 (Systemy zarządzania jakością: Wymagania) oraz 9004 (Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji - Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością) [9, 10, 11]. Do pakietu serii 9000 dołączany jest także dokument 19011, niezwykle istotny z punktu widzenia efektywności wdrożonych wytycznych i doskonalenia systemu. ISO 19011 dotyczy zasad audytowania, wspomagających w skutecznej weryfikacji funkcjonujących systemów w organizacji [8]. Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością oraz certyf[...]

Adaptacja wymagań standardu BRC w zakładzie produkującym karmę dla zwierząt DOI:10.15199/65.2018.11.4


  Właściwa kondycja zwierząt domowych w głównej mierze zależy od ich prawidłowego żywienia. Odpowiednio zbilansowana dieta dla psów i kotów zapewniająca odpowiednią dawkę energii, witamin, białka oraz składników mineralnych dostosowanych do wieku oraz rasy zwierzęcia wpływa na ich zdrowie i dobrostan [7]. W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz dostępne na rynku pełnoporcjowe karmy dla psów i kotów spożyte w odpowiedniej ilości powinny całkowicie zaspokajać dzienne zapotrzebowanie żywieniowe [8]. Zwierzęta domowe powinny otrzymywać karmę z odpowiednią zawartością białka, tłuszczu oraz dodatkowo minerałów (np. wapnia, fosforu, potasu), pierwiastków śladowych (np. miedzi, jodu, żelaza) i witamin (np. A, D, E) [7]. Karma dla zwierząt oprócz odpowiedniej wartości odżywczej musi być przede wszystkim bezpieczna dla zwierzęcia. Niektóre choroby pokarmowe zwierząt domowych mogą przenosić się na ludzi, zagrażając zdrowiu lub nawet życiu człowieka. Choroby odzwierzęce mogą być pochodzenia bakteryjnego, np. leptospiroloza, salmonelloza, listerioza, kampylobakterioza, jersinioza. Zwierzęta mogą również zarazić człowieka chorobami pasożytniczymi, takimi jak glista psia i kocia, tasiemiec bąblowcowy i tasiemiec wielojamisty [9, 10, 11]. Jednym z narzędzi wspomagających usystematyzowanie produkcji, zapewnienie powtarzalności jakości produktów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego są systemy zarządzania jakością. Globalny standard bezpieczeństwa żywności BRC Food (ang. British Retail Consortium) został opracowany i opublikowany w 1998 r. Aktualne, 7 wydanie potwierdza dbałość producenta o dostosowywanie standardu do aktualnych trendów i zmienności rynku oraz potrzeb klientów. BRC jest zbiorem konkretnych wytycznych dla firm, usprawniających wytwarzanie żywności bezpiecznej, o powtarzalnej jakości, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Norma g[...]