Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANN A BORUCKA"

Właściwości ozonatora półkoronowego jako źródła ozonu DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości układu tzw. wyładowania półkoronowego jako źródła ozonu. Opracowano model ozonatora półkoronowego, w którym zamiast tradycyjnej elektrody drutowej zastosowano elektrodę o specjalnie ukształtowanej powierzchni. Wyznaczono charakterystyki prądowo-napięciowe tego typu ozonatora i przeprowadzono doświadczenia dotyczące powstawania tlenków azotu (obok ozonu) w warunkach wyładowania półkoronowego. W przemysłowej syntezie ozonu wykorzystuje się szczególną postać wyładowania elektrycznego, zwaną wyładowaniem cichym. Inne rodzaje wyładowań elektrycznych, w których również może zachodzić synteza ozonu, uważa się na ogół za mniej przydatne w praktyce przemysłowej. Należy do nich m.in. wyładowanie koronowe, a także tzw. wyładowanie półkoronowe '^3), nad którym od pewnego czasu prowadzi się badania. Mechanizm i kinetyka procesu syntezy ozonu w wyładowaniu cichym zostały już dość szczegółowo poznane4 “ 6). Znacznie mniej pracy poświęcono syntezie ozonu w wyładowaniach innego typu. Rys. 1. Układ wyładowania koronowego (a); układ wyładowania półkoronowego (b); układ wyładowania cichego (с); 1 - elektroda zewnętrzna; 2 - elektroda środkowa; 3 - przegroda dielektyczna Wyładowanie koronowe powstaje pod wpływem pola elektrycznego o dużej niejednorodności, wówczas gdy elektrody mają odpowiedni kształt. Bywa na przykład stosowany układ, w którym jedna elektroda ma kształt cylindra, a drugą stanowi cienki drut rozpięty wzdłuż osi (rys. la). W pobliżu elektrody drutowej wytwarza się silne pole elektryczne wystarczające do zainicjowania wyładowania typu koronowego. Układ taki zasila się prędem o stałej lub przemiennej polaryzacji. W nieco innym układzie powstaje tzw. wyładowanie półkoronowe, w którym - podobnie jak w wyładowaniu cichym - stosuje się przegrodę dielektryczną (rys. Ib). Przegroda sporządzona ze stałego dielektryka zapewnia stabilność wyładowania. Dzięki temu nawet przy dość dużej gęstości prądu wyładowani[...]

 Strona 1