Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ KRUPNIK"

JAKOŚĆ PRĘTÓW ZE STOPÓW AL WYCISKANYCH Z MAŁYM STOPNIEM ODKSZTAŁCENIA

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano własności mechaniczne i strukturę prętów o dużych przekrojach ze stopów aluminium wyciskanych z małymi współczynnikami wydłużenia. Podstawowym celem badań była próba określenia wpływu stopnia odkształcenia na strukturę materiału oraz rozkład i poziom własności mechanicznych w wyciskanych wyrobach. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych materiałów, wyciskanych współbieżnie [...]

ANALIZA NUMERYCZNA I BADANIA STRUKTURY PRĘTÓW AlCu4Mg WYCISKANYCH Z MAŁYM WSPÓŁCZYNNIKIEM WYDŁUŻENIA

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych (MES) procesu wyciskania prętów o przekroju kwadratowym dla trudno odkształcalnego stopu aluminium AlCu4Mg (2017A) w zakresie małych współczynników wydłu-żenia. Dokonano analizy makrostrukturalnej prętów wyciskanych w warunkach przemysłowych. Celem artykułu była anali-za sposobu płynięcia materiału w przekroju poprzecznym wyrobu. Uz[...]

 Strona 1