Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA A. JUSZCZYK"

Przeróbka plastyczna mosiądzu bizmutowego CuZn38Bi2

Czytaj za darmo! »

Mosiądze bizmutowe są jednym z ekologicznych zamienników mosiądzów ołowiowych, stosowanych do produkcji wyrobów znajdujących się w kontakcie z wodą pitną, np. z odlewaną armaturą sanitarną. Niektóre części armatury (np. łączniki) wykonywane są na drodze przeróbki plastycznej na gorąco, co stawia przed stosowanym materiałem wymagania dobrej podatności do kształtowania na drodze kucia matrycowego. W pracy omówiono badania wykonane dla mosiądzu bizmutowego CuZn38Bi2, obejmujące charakterystykę jego mikrostruktury i właściwości mechanicznych w zależności od temperatury badania, wyniki prób wyciskania na gorąco prętów oraz kucia matrycowego łączników. Wykazano pełną przydatność tego gatunku materiału do produkcji elementów armatury metodą kształtowania plastycznego na gorąco. The bismuth brasses are one of ecological substitutes for lead brasses used in the manufacture of products, which are in a contact with potable water, for instance with a cast sanitary fixtures. Some parts of these fixtures (e.g. fittings) are made by hot plastic working and therefore, the material used for these parts should exhibit high formability during die forging. In this paper results from the investigation carried out for the CuZn38Bi2 bismuth brass have been described, including an effect of temperature on microstructure and mechanical properties of the material, and the results from tests with hot extrusion of rods and die forging of fittings. The tests have proved that this material grade is fully suitable for the production of fixture components using hot plastic working methods. Słowa kluczowe: mosiądz, plastyczność, odks[...]

 Strona 1