Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RENATA STASIAK-BETLEJEWSKA"

Ważność elementów dachu domu Toyoty w polskiej hucie

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono badania dotyczące określenia obszarów strategicznych w jednej z polskich hut. Jest to część badań prowadzonych w ramach metody BOST, opartej na zasadach systemu Toyoty. Do analizy poszczególnych obszarów wykorzystano wykresy kołowe, natomiast do analizy uzyskanych ocen wykorzystano diagram Pareto-Lorenza. The main subject of the research presented in this paper is specifying of the strategic area in one of polish steelworks. This is a part of researches conducted within the confines of BOST method, based on rules of Toyota system. Circular charts were used to an analysis of the individual areas and Pareto-Lorenz diagrams were used to analysis of the received estimation. Słowa kluczowe: BOST, dom Toyoty, obszary strategiczne, diagram Pareto-Lorenza Key words: BOST, Toyota’s house, strategic areas, Pareto-Lorenz diagram Rys. 1. St[...]

 Strona 1