Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAMIL KOŁTAŁO"

Modelowanie procesu formowania wtryskowego koła zębatego DOI:10.15199/148.2019.1.5


  Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych na stałe znalazło zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Przeprowadzenie symulacji procesów wytwarzania danego elementu w znaczący sposób pozwala na zredukowanie kosztów produkcji oraz na wykrycie błędów i wad już na etapie projektowania. W przemyśle tworzyw sztucznych zastosowanie programów do symulacji procesu wtrysku pomaga określić czas wtrysku, rozkład temperatury wypraski, ciśnienia wtryskiwanego tworzywa, deformację wypraski czy wykryć możliwość powstania pęcherzy powietrza. Biorąc pod uwagę wyniki symulacji, przed przystąpieniem do projektowania formy wtryskowej, możliwy jest wybór prawidłowej konstrukcji formy, co w rezultacie umożliwia uzyskanie wymaganej jakości wypraski, zmniejszenie liczby wykonania prób testowych lub całkowite ich wyeliminowanie. Należy jednak pamiętać, że wyniki modelowania komputerowego są wskazówką, a nie ostatecznym rozwiązaniem. W celu uwiarygodnienia modele, na których są oparte próby symulacyjne, powinny być zawsze weryfikowane w rzeczywistym eksperymencie. Jedynie ich zgodność z wynikami z badań doświadczalnych jest oznaką rzetelności uzyskanych wyników w odniesieniu do rzeczywistego procesu wtryskiwania tworzywa [1 - 2]. Polimery od lat cieszą się coraz większym zainteresowaniem na światowym rynku i z powodzeniem są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Postęp technologiczny spowodował wzrost produkcji tworzyw o specjalnych właściwościach na elementy maszyn i urządzeń, gdzie konieczne są znacznie bardziej wyostrzone kryteria w stosunku do standardowych rozwiązań. Tworzywa sztuczne regularnie zastępują coraz większą liczbę elementów dotychczas produkowanych z metalu. Poprawa ekonomiki procesu przetwórstwa tworzywa, a więc zwiększenie jego wydajności oraz obniżenie jednostkowego kosztu produkcji sprawiają, że technolodzy decydują się na dokładniejsze analizy, umożliwiające optymalizację wytwarzania [2 - 3]. W niniejszej pracy[...]

 Strona 1