Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Chmielewskic"

Zasady zielonej chemii w preparatyce eterów 4,4'-bifenolu DOI:10.15199/62.2019.4.7


  Nowoczesne podejście do syntezy organicznej wymaga dążenia nie tylko do jak najlepszych wydajności reakcji, selektywności oraz skrócenia ich czasu, ale także wiąże się ze zmniejszeniem uciążliwości prowadzonych reakcji dla środowiska przyrodniczego. Priorytetem nowoczesnej syntezy organicznej jest ograniczenie zużycia rozpuszczalników, energii oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Niekonwencjonalne źródła energii, takie jak promieniowanie mikrofalowe, ultradźwiękowe czy świetlne sprzyjają prowadzeniu reakcji w znacznie krótszym czasie niż w warunkach konwencjonalnych, jednocześnie zmniejsza się zużycie rozpuszczalników, a powstające produkty są mniej zanieczyszczone. Podobne efekty osiąga się stosując w reakcjach niekonwencjonalne rozpuszczalniki, takie jak ciecze jonowe oraz płyny w stanie nadkrytycznym To nowe podejście do chemii, uwzględniające jej wpływ na środowisko jest domeną zielonej chemii. Ciekłe kryształy są znane i badane od lat osiemdziesiątych XIX w. Właściwości ciekłokrystaliczne posiadają związki o różnej budowie cząsteczek. Kluczowym parametrem, który uwzględnia się w syntezach nowych ciekłych kryształów jest znajomość zależności między budową chemiczną i geometryczną związku. Umożliwia ona programowanie syntez tego typu połączeń o cechach najbardziej korzystnych dla określonych licznych zastosowań praktycznych. Rozwój przemysłu, który w wielu gałęziach wykorzystuje ciekłe kryształy sprawia, że poszukiwanie nowych związków ciekłokrystalicznych jest wciąż aktualnym tematem. Fakty te stały się zachętą do podjęcia badań nad syntezą związków ciekłokrystalicznych na bazie 4,4’-bifenolu i sprawdzenie jej zgodności z zasadami zielonej chemii. Zielona chemia definiowana jest jako "projektowanie produktów i procesów chemicznych, dzięki czemu zmniejsza się zużycie substancji niebezpiecznych lub całkowicie eliminuje ich powstawanie"1, 2). Termin ten został użyty po raz pierwszy w 1991 r. przez Paula T. An[...]

 Strona 1