Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław PASEK"

SYSTEM NAWIGACJI PERSONALNEJ OPARTY NA MODUŁACH ULTRASZEROKOPASMOWYCH DOI:10.15199/13.2019.3.6


  Zagadnienie nawigacji personalnej jest podejmowane obecnie przez wiele instytucji badawczych oraz firm. Dostępne na rynku rozwiązania oferują możliwość dokładnego określania położenia użytkownika dzięki zastosowaniu systemów nawigacji satelitarnej bądź systemów nawigacji inercjalnej. Mimo ogromnej popularności, rozwiązania wykorzystujące odbiorniki takich systemów jak GPS, nie są doskonałe. Podstawowym w praktyce występującym ograniczeniem funkcjonalności satelitarnych systemów nawigacyjnych jest konieczność zapewnienia widoczności sfery niebieskiej, w taki sposób, aby przeszkody terenowe, takie jak budynki, nie znajdowały się na drodze sygnału. W związku z tym pozycjonowanie wewnątrz obiektów zamkniętych charakteryzuje się niską jakością lub jest niemożliwe. Rosnące zapotrzebowanie na dużą dokładność określania miejsca położenia użytkownika wewnątrz budynków powoduje, że w ostatnich czasach powstaje wiele nowych rozwiązań tego problemu, wykorzystujących inercjalne jednostki pomiarowe lub sygnały niepochodzące od satelitów, lecz lokalnie wygenerowane [2,4]. W niniejszym artykule zaprezentowano system wykorzystujący technikę ultraszerokopasmową, która ze względu na szereg przydatnych cech, takich jak częściowa przenikalność sygnałów przez przeszkody, jest coraz powszechniej używana do celów nawigacyjnych [4]. STRUKTURA SYSTEMU Opisywany system opiera się na wykorzystaniu pomiaru odległości pomiędzy modułami ultraszerokopasmowymi UWB w celu wyznaczenia położenia użytkownika. Jeden z modułów zainstalowany jest w stacji mobilnej, w którą wyposażony jest użytkownik, natomiast pozostałe są elementami czterech stacji bazowych, które są rozmieszczane wokół budynku lub pomieszczenia, w którym ma być prowadzona nawigacja. Do poprawnego działania systemu niezbędna jest znajomość współrzędnych położenia stacji bazowych, które wykorzystywane są podczas procesu pozycjonowania. Na rysunku 1 przedstawiono strukturę wykonanego systemu n[...]

 Strona 1