Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW PRUŚ"

Przegląd metod modyfikacji poliestru na drodze chemicznej. Cz. I DOI:10.15199/60.2016.09.1


  Słowa kluczowe: hydrofilizacja poliestru, obróbka alkaliczna poliestru, obróbka enzymatyczna poliestru, modyfikacja powierzchni poliestru Reviev of chemical treatment methods for modification of poliester Surface modification of the synthetic fibres is one of the most important method chemical pretreatment, especially for improving dyeability, wettability and new functional finishing parameters. In this paper is presented review of the technical literature for improving the most important parameters for polyester fibres by alkali hydrolysis and hydrolitic treatment with enzymes belonging to the hydrolaze group. Keywords: hydrofilisation of polyester, alkaline treatment of polyester, enzyme treatment of polyester, modification of polyester surface 1. Wstęp Dla przemysłu włókienniczego włókna poliestrowe posiadają szereg ważnych zalet takich jak: wysoka wytrzymałość, miękki chwyt, odporność na wykurczanie, odporność na zabrudzenia, stabilność w praniu maszynowym, odporność na tarcie i gniecenie. Włókno poliestrowe nie posiada jednak oczekiwanych właściwości w zakresie hydrofilności, zwilżalności, właściwości antystatycznych, odporności na skłonność do pillingu, łatwości zabarwialności i przepuszczalności powietrza. Dodatkowo te wady pogłębiają się po niezbędnej obróbce termostabilizacji. Stąd też w latach 1960-1970 z tych powodów wyroby z poliestru były źle oceniane przez konsumentów, którzy często określali je jako cheaply made (taniocha) [1]. Jednak główną zaletą okazała się ich wyjątkowa przydatność do komponowania mieszanek z włóknami bawełny, które częściowo redukowały wymienione niedogodności nadając jednocześnie wyrobom dodatnie cechy użytkowe. Wtedy też rozpoczęto wiele prac badawczych zmierzających w różny sposób do modyfikacji włókna poliestrowego, aby zredukować niekorzystne właściwości. Badania te obejmowały takie kierunki jak [2]: - wprowadzanie dodatkowych komonomerów w procesie polikondensacji, takich jak: kwas s[...]

Przegląd metod modyfikacji poliestru na drodze chemicznej. Cz. II DOI:10.15199/60.2016.10.5


  Surface modification of the synthetic fibres is one of the most important method chemical pretreatment, especially for improving dyeability, wettability and new functional finishing parameters. In this paper is presented review of the technical literature for improving the most important parameters for polyester fibres by alkali hydrolysis and hydrolitic treatment with enzymes belonging to the hydrolaze group. Keywords: hydrofilisation of polyester, alkaline treatment of polyester, enzyme treatment of polyester, modification of polyester surface 3. Modyfikacja poliestru na drodze hydrolizy enzymatycznej Tradycyjna metoda obniżania masy jest szeroko stosowana dla podwyższenia hydrofilności materiałów poliestrowych. Jednakże powstające ścieki, które zawierają szkodliwe chemikalia stanowią poważną uciążliwość dla środowiska. Te niedogodności daje się wyeliminować stosując do obróbki hydrofilizującej odpowiednie enzymy z grupy hydrolaz. Ich wpływ na biologiczne zapotrzebowanie tlenu ścieków jest niezauważalny ponieważ są stosowane w ilościach katalitycznych 0,1-1% w stosunku do substratu. Warunki reakcji enzymów są specyficzne. Wpływ ma pH, temperatura obróbki, czas inkubacji, specyfika substratu, obecność lub nieobecność inhibitorów takich jak metale, detergenty, witaminy, kwas askorbinowy, Ca+2 i szereg innych czynników. Enzymatyczna hydroliza liniowego poliestru powoduje powstawanie na powierzchni włókna polarnych grup hydroksylowych i karboksylowych [17]. Ogólny mechanizm działania enzymów na substrat można przedstawić za pomocą poniższego schematu: Rys. 3. Zasada "zamka i klucza" istotą reakcji hydrolitycznej enzymów [18] Obróbka enzymatyczna enzymem lipazy Pierwsze badania z zastosowaniem lipaz do hydrolitycznej obróbki poliestru zostały przeprowadzone przez Hsieha i Grama w 1998 roku [19]. W badaniach stwierdzili, że obróbka enzymami: 10 min w kąpieli 1 g/l, pH 8 i 35 °C redukuje kąt zwilżania normalnego poliestru z 75,8 [...]

REACH - nowy system rejestracji chemikaliów

Czytaj za darmo! »

Po kilku latach dyskusji i uzgodnień w zakresie ujednolicania i uaktualniania przepisów związanych z rejestracją substancji chemicznych, z dniem 1 czerwca 2007 r. wchodzi w życie Rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Age[...]

XXIV Seminarium Polskich Chemików Kolorystów

Czytaj za darmo! »

Seminarium odbyło się w dniach 17-20 września ub. roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod ogólnym hasłem "Zaawansowane technologie wykończalnicze". Wzięło w nim udział blisko 100 chemików kolorystów z kraju i zagranicy. Uczestnicy wysłuchali 8 referatów plenarnych, 2 prezentacji i uczestniczyli w popołudniowych sesjach panelowych.Zgodnie z kilkuletnią już tradycją pierwszy referat dotyczył historii włókiennictwa. Przygotował go dr inż. Jerzy Szczeciński (SPChK), pod tytułem "Z dziejów włókiennictwa. Czy Leonardo da Vinci przewidywał istnienie fabryk włókienniczych?" Autor zaprezentował najważniejsze wydarzenia związane z postępem technicznym, jaki dokonał się w ciągu dwustu lat, w okresie 1700 - 1900 r. Referaty o takiej tematyce cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ tego typu wiedzy n[...]

Postęp w barwieniu barwnikami reaktywnymi na kolor czarny DOI:10.15199/60.2019.09.1


  Reactive dyes are the most important group of dyes for dyeing cotton. About 60% of the tonnage consumption of dyes from this group is for reactive blacks. Reactive Black 5, despite its imperfections, is still the most popular dye for dyeing navy blue and as an ingredient for blacks. Its importance in creased particularly after discontinuation of the production and use of direct benzidine dyes, aniline black, dyes reproducing harmful aromatic amines and Seminarium pod hasłem "Przyszłość włókiennictwa - wyroby włókiennicze przyszłości", które organizuje Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów i Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, odbywać się będzie w dniach 25-27 września br. w Domu Wczasowym "Rewita" w Kościelisku. W programie seminarium znajdą się referaty plenarne, prezentacje firm i sesje panelowe. Wydarzeniem towarzyszącym seminarium będzie konferencja w ramach projektu ENTeR - INTERREG CENTRAL EUROPE, dotycząca zagadnień Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), ze szczególnym uwzględnieniem branży tekstylno-odzieżowej. XXXV Seminarium Polskich Chemików Kolorystów BARWNIKI 4 Przegląd - WOS 9/2019 BARWNIKI sulfur black requiring the use of sodium sulfide. Intensively conducted research on the modification of the Reactive Black 5 molecule structure indicates that there is a very high probability of obtaining dyes with improved substantivity and increased dye fixation on the cellulose fibre, individually or in a mixture with appropriately selected other reactive dyes will ensure deep and full black shade with satisfactory basic parameters of color fastness and resistance to oxidative UV exposure in wet condition. Key words: dyeing of cotton, Reactive Black 5, oxidative UV fastness, K/S measurement Wstęp Wprowadzenie barwników syntetycznych w 1856 roku dało wiele nowych możliwości w stosunku do dotychczas opracowanych rozwiązań wykorzystujących barwniki naturalne do zabarwiania włókna celulozowego. Szybki postęp w dziedzini[...]

 Strona 1