Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof SIECZKOWSKI"

Projekt systemu zdalnego monitorowania zmian ciśnienia tętniczego krwi DOI:10.15199/13.2017.1.3


  W artykule przedstawiono projekt systemu, przeznaczonego do zdalnego i ciągłego monitorowania zmian ciśnienia tętniczego krwi oraz wyniki badań testowych. Przedstawiony system złożony jest z osobistego urządzenia pomiarowego, punktu dostępowego do sieci Internet oraz ogólnodostępnego serwera danych. Istotnym elementem projektowanego systemu jest metoda ciągłego pomiaru zmian ciśnienia krwi, polegająca na określaniu czasu propagacji fali tętna. Czas ten wyznaczany jest pomiędzy charakterystycznym punktem sygnału elektrokardiograficznego (EKG) i sygnału fotopletyzmograficznego (PPG). W artykule przedstawiono wyniki badań testowych, dotyczących wyznaczania punktów charakterystycznych sygnału EKG i PPG metodą autokorelacyjną oraz wyniki pomiaru zmian czasu propagacji fali tętna. Słowa kluczowe: nieinwazyjny ciągły pomiar ciśnienia krwi; opóźnienie fali tętna; monitorowanie zdrowia; systemy zdalnego monitorowania; telemedycyna.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), choroby układu krążenia są powodem niemal 49% (za rok 2015) zgonów w Polsce [1]. Przewiduje się, że do roku 2050, ten wskaźnik osiągnie wartość 51%. Zgony te głównie dotyczą (ponad 85%) osób w wieku 65 lat i więcej. Jedną z istotnych chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze (NT). Szacuje się, że NT dotyczy 80 milionów ludzi w U SA i miliarda na świecie, co daje tej jednostce chorobowej pierwsze miejsce w przyczynie utraty zdrowia i ponoszonych kosztach przez systemy zdrowotne [2]. Ciśnienie krwi zależy od wielu czynników i jest bardzo ważnym, a często krytycznym parametrem będącym emanacją stanu zdrowia. Jest więc jednocześnie bardzo czułą i specyficzną cechą diagnostyczną. Regularny pomiar ciśnienia tętniczego krwi i stosowanie odpowiednich leków może skutecznie zahamować rozwój choroby. Szczególnie ważne jest monitorowanie tego ciśnienia w życiu codziennym. Do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, najczęściej stosuje się nieinwazyjną metodę osłucho[...]

 Strona 1