Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EWELINA GUŹLA"

Analiza wpływu procesu pneumokulowania na chropowatość powierzchni stopu aluminium 2024 DOI:10.15199/148.2019.7-8.10


  Pneumokulowanie jest jedną z metod nagniatania dynamicznego rozproszonego. Realizowane jest ono przez elementy nagniatające, mające postać kulek łożyskowych o średnicy do 4 mm. Elementy te, wprowadzane w ruch przez sprężone powietrze, uderzają w powierzchnię obrabianą, powodując utwardzenie warstwy wierzchniej i powstanie naprężeń ściskających [1, 2]. Oprócz zmiany właściwości fizycznych, pneumokulowanie powoduje również zmianę profilu powierzchni materiału obrabianego. Na skutek nagniatania dochodzi do: zwiększenia promieni wgłębień, zmniejszenia parametrów wysokościowych, zmniejszenia kąta pochylenia boku nierówności do linii średniej profilu oraz zwiększenia nośności powierzchni [3, 4]. Efektywność procesu pneumokulowania zależna jest od wielu parametrów technologicznych. Zalicza się do nich m.in.: średnicę kulek i wielkość wsadu, czas obróbki, ciśnienie sprężonego powietrza zasilającego dysze robocze oraz odległość między powierzchnią kulowaną a wylotem dyszy [5]. Do cech charakterystycznych procesu pneumokulowania należą: - wykorzystanie zasilania grawitacyjnego - elementy nagniatające odbijają się od przedmiotu obrabianego i pod wpływem siły grawitacji wpadają do zasobnika zasilającego, przez co nie jest konieczne stosowanie specjalnych układów zasilających, - wykorzystanie stalowych kulek łożyskowych - kulki te są bardzo trwałe, dzięki czemu nie ma potrzeby kontroli i stosowania separatorów drobiwa, - wykorzystanie specjalnych dysz zasilających - dysze te umożliwiają przyspieszenie i ukierunkowanie strumienia elementów nagniatających, co w efekcie umożliwia sterowanie intensywnością obróbki [3]. Dzięki licznym zaletom, takim jak dobra sterowalność, niskie koszty, możliwość stosowania do materiałów zarówno o niskiej, jak i wysokiej twardości, pneumokulowanie znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu [5]. Metodyka badań Celem prowadzonych badań była analiza wpływu wybranych parametrów procesu pn[...]

ANALIZA STATYSTYCZNA WPŁYWU PARAMETRÓW PNEUMOKULOWANIA NA NOŚNOŚĆ ZAKŁADKOWYCH POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH STOPU ALUMINIUM 2024 DOI:

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Połączenia klejowe są przykładem połączeń nierozłącznych. Charakteryzują się licznym zaletami, do których zalicza się dużą wytrzymałość połączenia, możliwość stosowania dla różnorodnych materiałów i zmniejszenie ciężaru konstrukcji [1-4]. Połączenia klejowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w: lotnictwie, przemyśle samochodowym i maszynowym. Z powodzeniem mogą zastępować połączenia spawane, lutowane, zgrzewane, nitowe i śrubowe [1]. Duża popularność połączeń klejowych sprawia, że poszukuje się różnych możliwości zwiększania ich wytrzymałości. Przykładem procesu mogącego zwiększyć wytrzymałość tego rodzaju połączeń jest pneumokulowanie [8]. Pneumokulowanie jest jedną z metod nagniatania umacniającego. Ma ono na celu wywołanie zgniotu warstwy wierzchniej wraz z towarzyszącymi temu skutkami. Realizowane jest przez elementy nagniatające w postaci kulek łożyskowych, wprowadzanych w ruch z wykorzystaniem strumienia sprężonego powietrza [5,6]. Efektywnością procesu pneumokulowania można sterować przez odpowiedni dobór parametrów kulowania, do których zalicza się m.in. średnicę kulek i wielkość wsadu, ciśnienie sprężonego powietrza oraz czas obróbki [7]. Metodyka badań Celem prowadzonych badań było przeanalizowanie wpływu wybranych parametrów technologicznych procesu pneumokulowania na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024 oraz ocena istotności wpływu tych parametrów na nośność badanych połączeń. Przedmiot badań stanowiły próbki wykonane ze stopu aluminium 2024 o wymiarach 100×25×2 mm, sklejone na zakładkę klejem Loctite EA 3430. Loctite EA 3430 jest klejem epoksydowym, dwuskładnikowym, charakteryzującym się dużą szybkością utwardzania. Jego składniki mieszane są w proporcji 1:1 (wagowo lub objętościowo). Pro[...]

 Strona 1