Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Leś"

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ

Czytaj za darmo! »

Praca zbiorowa (red. Edward I. Solomon, Robert A. Scott i R. Bruce King) COMPUTATIONAL INORGANIC AND BIOORGANIC CHEMISTRY.Recenzowana książka stanowi kolejny ósmy tom znakomitej encyklopedii Encyclopedia of Inorganic Chemistry, zapoczątkowanej w 1994 r. Tom ten poświecony został dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie wspomagania badań z chemii nieorganicznej i bioorganicznej przez szeroko rozumiane metody obliczeniowe, w większości oparte na prawach mechaniki i chemii kwantowej. Przybrał on postać wieloautorskiej monografii złożonej z trzech części i obejmującej metodykę badań oraz wybrane problemy badawcze z chemii bionieorganicznej i nieorganicznej. Autorami kolejnych rozdziałów są wybitni uczeni z wielu ośrodków naukowych, rozsianych [...]

Z półki księgarskiej DOI:


  Jeremy Harvey Chemia obliczeniowa Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ISBN 978-83-01-20679-6, 190 stron, cena 69 zł Istniejąca w obiegu publicznym już od ponad roku książka Computational chemistry (OUP Higher Education Division, ISBN 978-01-98-7-555-00) doczekała się tłumaczenia na język polski i stanowi łatwo teraz dostępne dla Czytelnika polskiego poszerzone kompendium wiedzy z zakresu głównych obszarów wykorzystywania współczesnych metod obliczeniowych chemii kwantowej i teoretycznej (w tym mechaniki molekularnej, dynamiki molekularnej, termodynamiki statystycznej) w rozmaitych gałęziach chemii. Jeremy Harvey jest profesorem chemii kwantowej w Department of Chemistry, University of Leuven, Belgia, oraz kierownikiem zespołu Theoretical and Computational Chemistry Group (https://chem.kuleuven. be/en/research/qcpc/tcc). Jest współautorem kilkuset publikacji z zakresu chemii obliczeniowej w zastosowaniu do przewidywania właściwości związków metaloorganicznych i reaktywności związków organicznych. Autor wprowadza Czytelnika w specjalistyczne zagadnienia chemii obliczeniowej, prezentując podstawowe pojęcia, wzory matematyczne i przystępnie napisany komentarz, objaśniający sens posługiwania się nimi oraz wybrane przykłady zastosowań w chemii. Aby w pełni skorzystać z książki, Czytelnik powinien mieć już pewne rozeznanie w zakresie elementarnych kursów chemii kwantowej oferowanych w ośrodkach akademickich. Na wstępie Autor określa cel książki, którym ma być pokazanie funkcjonowania metod i technik obliczen[...]

Optymalizacja i powiększenie skali syntez substancji farmaceutycznych

Czytaj za darmo! »

Opisano pięć przykładów wykorzystywanych współcześnie technik optymalizacyjnych syntezy substancji farmaceutycznych zarówno w skali laboratoryjnej, jak i ćwierćtechnicznej. Szczegóły metodyczne przedstawiono w przypadku syntezy aripiprazolu i pramipeksolu, natomiast zarys syntez omówiono dla lamotryginy, pioglitazonu i syntonu cukrowego antracyklin. Five case studies on optimization and sc[...]

 Strona 1