Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Kręczkowski"

Anteny i systemy antenowe opracowane w PIT S.A. Gdańsk

Czytaj za darmo! »

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Gdańskiej Filii PIT S.A., dawniej w oddziale PIT w Gdańsku dotyczą między innymi systemów antenowych. Doświadczenie zawodowe pracowników oraz doskonałe zaplecze techniczne pozwoliło opracować wiele różnych konstrukcji prototypowych oraz modelowych, docelowo przeznaczonych głównie dla stacji radarowych osadzonych na platformach stałych oraz mobilnych. Do realizacji zadań projektowych niezbędne jest odpowiednie wyposażenie laboratoryjne. Filia w Gdańsku posiada minimum trzy wektorowe analizatory sieci pracujące w pasmie do 40 GHz, a także generatory i analizatory widma. Bardzo ważnym elementem jest poligon antenowy pozwalający na pomiary charakterystyk antenowych, zysku oraz parametrów polaryzacyjnych anten (rys. 1). Filia w Gdańsku posiada [...]

WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z CHARAKTERYSTYKAMI PROMIENIOWANIA DUŻYCH SZYKÓW ANTENOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH RADIOLOKACYJNYCH DOI:10.15199/13.2019.10.5


  Współczesny system radarowy zazwyczaj wykorzystuje co najmniej kilka typów anten, związanych nie tylko z główną rolą radaru jaką jest detekcja obiektów i określanie ich współrzędnych (tzw. radar pierwotny) ale również z wieloma funkcjami pomocniczymi, takimi jak system identyfikacji swój-obcy (ang. Identification Friend or Foe), system określania pozycji geograficznej GPS (ang. Global Positioning System), czy systemy łączności radiowej analogowej i cyfrowej. Bez wątpienia najbardziej skomplikowaną anteną systemu radiolokacyjnego jest antena główna radaru, która to w przypadku nadawania ma za zadanie skupić wypromieniowaną energię w pożądanym wycinku przestrzeni sferycznej, natomiast w przypadku odbioru zmaksymalizować prawdopodobieństwo detekcji obiektów i dokładność określenia ich współrzędnych azymutalno-elewacyjnych. Antena pełni więc rolę filtra przestrzennego, którego to kluczowe parametry będą decydowały o możliwościach całego systemu radarowego. Stawiane przed projektantami systemów radarowych wysokie wymagania dot. rozróżnialności azymutalnej i elewacyjnej (określanej jako miara kątowa, dla której dwa poruszające się blisko siebie obiekty wciąż są widoczne jako dwa niezlewające się pojedyncze wykrycia) powodują, że w zasadzie wszystkie anteny główne współczesnych radarów przyjmują formę szyków antenowych, składających się z dziesiątek, setek lub nawet tysięcy pojedynczych elementów promieniujących (takich jak dipole, szczeliny promieniujące itp.). Umożliwia to inżynierom kształtowanie wielu parametrów anteny, często dynamicznie i prawie bezinercyjnie, takich jak kierunkowość (czyli zdolność skupiania energii we fragmencie przestrzeni), szerokość tzw. wiązki głównej (zazwyczaj do wyznaczenia szerokości przyjmuje się 3 dB spadek energii względem kierunku maksymalnej energii promieniowanej), poziom listków bocznych (niekorzystne wypromieniowywanie energii poza pożądanych fragmentem przestrzeni), czy kierunek promieni[...]

ROZWÓJ TECHNIKI ANTENOWEJ W PASMIE C DOI:10.15199/13.2019.10.2


  W drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku w wojskowych radarach zaczęto stosować anteny z elektronicznie sterowanym położeniem wiązki. Był to znaczący przełom w rozwoju techniki radiolokacyjnej. Zastosowanie anten z Elektronicznie Sterowanym Położeniem Wiązki (ESPW, ang. Electronically Scanned Array - ESA) w radarach ma następujące zalety: - możliwość wyeliminowania napędu poruszającego antenę oraz związanych z tym problemów technicznych (zwiększenie niezawodności), - śledzenie obiektów z dużą częstotliwością odnowy informacji, - możliwość elastycznego przeszukiwania i rozdziału mocy w przestrzeni, - zmniejszenie czasu emisji fali elektromagnetycznej (skrytość działania). W ostatniej dekadzie XX wieku wprowadzono do użytku anteny aktywne z modułami nadawczo-odbiorczymi (MNO) zasilającymi pojedyncze źródła elementarne w szyku. Istotną wadą takich anten była ich bardzo wysoka cena. Pomimo dużego postępu technicznego, jaki nastąpił od tamtej pory, opracowanie i wykonanie anten aktywnych jest nadal dość kosztowne. Mają one jednak szereg zalet, które powodują ich coraz częstsze zastosowanie w radarach wojskowych. Anteny aktywne charakteryzują się wszystkimi pozytywnymi cechami anten ESPW. Ponadto posiadają następujące zalety: - rozproszone źródło mocy mikrofalowej sygnału sondującego (brak centralnego nadajnika dużej mocy), - układy nadawcze pracujące z niskimi poziomami mocy, - niskie straty torów nadawczych i odbiorczych, - możliwość elastycznego kształtowania parametrów kierunkowych (poprzez modyfikację rozkładów amplitudowych i fazowych pojedynczych źródeł w szyku), - niski poziom listków bocznych, - możliwość adaptacyjnego formowania charakterystyki promieniowania anteny, - małe prawdopodobieństwo wykrycia przez systemy walki radioelektronicznej, - duża odporność na zakłócenia, - duża niezawodność (możliwość działania przy niepełnej sprawności), - możliwość skalowania. W ramach projektów badawczo-rozwojowych [...]

 Strona 1