Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Stępień"

QUASI-IZOTROPOWA SONDA POMIAROWA NA BAZIE ANTEN LOGOPERIODYCZNYCH DOI:10.15199/13.2019.8.2


  W związku z licznymi źródłami pól elektromagnetycznych emitującymi promieniowanie do otaczającej przestrzeni istnieje duża potrzeba wiarygodnego pomiaru poziomu natężenia tych pól. Zainteresowane takimi pomiarami są służby nadzorujące regulacje częstotliwości, ale również operatorzy telefonii komórkowej do określenia zasięgów skutecznej łączności poszczególnych stacji bazowych. Szczególna potrzeba wiarygodnych pomiarów wynika również z konieczności realizacji pomiarów natężenia promieniowania w ramach realizacji ochrony ludzi i środowiska. W tym przypadku, konieczność wiarygodnych pomiarów stanie się potrzebą chwili po wdrożeniu systemu 5G telefonii komórkowej oraz zamontowaniu bardzo dużej ilości nowych stacji bazowych z antenami nadawczymi. Ważnym wymaganiem stawianym nowoczesnym miernikom, oprócz realizacji pomiarów natężenia pola elektrycznego, jest konieczność pomiarów częstotliwości mierzonego promieniowania. Wynika to z jednej strony, wobec emisji promieniowania różnych operatorów w różnych zakresach częstotliwości, z konieczności identyfikacji poziomu natężenia promieniowania w zależności od częstotliwości i określenia poziomu promieniowania dla konkretnego zakresu częstotliwości. Aspekt ten nabiera znaczenia w pomiarach w ramach ochrony ludzi i środowiska ponieważ dopuszczalne poziomy czyli Najwyższe Dopuszczalne Natężenia (NDN) są zależne od częstotliwości [2, 3, 5]. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele mierników umożliwiających pomiary natężenia pola elektrycznego, tyle tylko, że sondy tych mierników wyposażone są w tzw. "anteny krótkie", które dla uzyskania płaskiej charakterystyki w funkcji częstotliwości stosują wyrafinowane metody elektroniczne do kształtowania płaskiej charakterystyki. W takim przypadku nie ma możliwości bezpośredniego określenia częstotliwości, a tym samym określenia poziomów pól dla poszczególnych zakresów częstotliwości. W miernikach tych realizowana jest funkcja szybkiej transformat[...]

 Strona 1