Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Popik"

Kierunki rozwoju radarów wielofunkcyjnych pasma C w PIT S.A.

Czytaj za darmo! »

Rozwój współczesnych radarów wielofunkcyjnych powodowany jest nie tylko postępem technik i technologii elektronicznych i informatycznych, ale również coraz wyższymi wymaganiami taktyczno-technicznymi stawianymi nowoczesnym urządzeniom. Wymagania te wynikają z rozwoju myśli wojskowej, złożoności współczesnego pola walki i nowego charakteru konfliktów zbrojnych, w których zdobywanie aktualnej informacji o działaniach przeciwnika jest równie istotne, jak siła uderzeniowa dysponowanych oddziałów. Od wszystkich stacji radiolokacyjnych nowej generacji wymaga się wykrywania zagrożeń różnego typu, możliwości realizacji wielu zadań operacyjnych, dużej niezawodności i odporności na trudne warunki eksploatacji oraz skrytości działania pozwalającej na zwiększenie prawdopodobieństwa przetr[...]

POSTĘP TECHNICZNY W RADARACH WIELOFUNKCYJNYCH W PASMIE C DOI:10.15199/13.2019.10.1


  Duży postęp w dziedzinie radiolokacji powodowany jest nie tylko rozwojem technik elektronicznych oraz informatycznych ale również rosnącymi wymaganiami taktyczno-technicznymi, jakie są stawiane współczesnym stacjom radiolokacyjnym stanowiącym podstawowe źródła informacji na polu walki. Rozwój myśli wojskowej i systemów uzbrojenia, zmiana charakteru konfliktów oraz pojawienie się nowych zagrożeń przyczyniają się do stałego wzrostu tych wymagań. Elementy konstrukcyjne wytwarzanych dotychczas radarów były na ogół projektowane w celu realizacji konkretnej funkcji w urządzeniu z przeznaczeniem do zastosowania zazwyczaj w jednym rozwiązaniu. Jakiekolwiek zmiany w funkcjonowaniu stacji radiolokacyjnych wymagały przeprojektowania i wykonania całkowicie od nowa dużej części elementów urządzenia. W związku z tym modernizacje radarów oraz wprowadzanie do ich działania nowych funkcji następowało rzadko, a w przypadku realizacji, wymagało długiego czasu. Czasami konieczność wprowadzenia rozległych zmian sprzętowych prowadziła do zbyt dużych kosztów ich wdrożenia, co często stawało się nie opłacalne ekonomicznie. Szybki rozwój technologii cyfrowych, mikroprocesorów oraz programowalnych układów logicznych pozwala na przejęcie realizacji wielu funkcji urządzeń radiolokacyjnych przez oprogramowanie. Umożliwia to zaprojektowanie zespołów i bloków cyfrowych, których funkcje mogą być zmieniane programowo. Pozwala to na projektowanie radarów wielofunkcyjnych o różnym przeznaczeniu, które wykorzystują wspólne rozwiązania układowe oraz charakteryzują się modułową/ skalowalną architekturą sprzętu i oprogramowania. W rezultacie jedynie część analogowa, ze względu na różne częstotliwości pracy urządzeń i odmienne elementy mikrofalowe torów nadawczo-odbiorczych oraz układów antenowych, musi być zaprojektowana stosownie do wymaganego pasma i wymaganych osiągów radaru. Ujednolicenie komponentów radaru pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz wp[...]

ROZWÓJ TECHNIKI ANTENOWEJ W PASMIE C DOI:10.15199/13.2019.10.2


  W drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku w wojskowych radarach zaczęto stosować anteny z elektronicznie sterowanym położeniem wiązki. Był to znaczący przełom w rozwoju techniki radiolokacyjnej. Zastosowanie anten z Elektronicznie Sterowanym Położeniem Wiązki (ESPW, ang. Electronically Scanned Array - ESA) w radarach ma następujące zalety: - możliwość wyeliminowania napędu poruszającego antenę oraz związanych z tym problemów technicznych (zwiększenie niezawodności), - śledzenie obiektów z dużą częstotliwością odnowy informacji, - możliwość elastycznego przeszukiwania i rozdziału mocy w przestrzeni, - zmniejszenie czasu emisji fali elektromagnetycznej (skrytość działania). W ostatniej dekadzie XX wieku wprowadzono do użytku anteny aktywne z modułami nadawczo-odbiorczymi (MNO) zasilającymi pojedyncze źródła elementarne w szyku. Istotną wadą takich anten była ich bardzo wysoka cena. Pomimo dużego postępu technicznego, jaki nastąpił od tamtej pory, opracowanie i wykonanie anten aktywnych jest nadal dość kosztowne. Mają one jednak szereg zalet, które powodują ich coraz częstsze zastosowanie w radarach wojskowych. Anteny aktywne charakteryzują się wszystkimi pozytywnymi cechami anten ESPW. Ponadto posiadają następujące zalety: - rozproszone źródło mocy mikrofalowej sygnału sondującego (brak centralnego nadajnika dużej mocy), - układy nadawcze pracujące z niskimi poziomami mocy, - niskie straty torów nadawczych i odbiorczych, - możliwość elastycznego kształtowania parametrów kierunkowych (poprzez modyfikację rozkładów amplitudowych i fazowych pojedynczych źródeł w szyku), - niski poziom listków bocznych, - możliwość adaptacyjnego formowania charakterystyki promieniowania anteny, - małe prawdopodobieństwo wykrycia przez systemy walki radioelektronicznej, - duża odporność na zakłócenia, - duża niezawodność (możliwość działania przy niepełnej sprawności), - możliwość skalowania. W ramach projektów badawczo-rozwojowych [...]

ROZWÓJ TECHNIKI CYFROWEJ I OPROGRAMOWANIA W RADARACH PASMA C DOI:10.15199/13.2019.10.3


  Postęp techniczny w dziedzinie radiolokacji pozwala obecnie na tworzenie zwartych konstrukcji antenowych o setkach lub tysiącach promienników aktywnych, pozwalając również na w pełni cyfrowe sterowanie wiązką radarową w obu płaszczyznach, precyzyjne kształtowanie tej wiązki, poprawę rozdzielczości i zwiększenie niezawodności całej anteny. Wojskowe wymagania taktyczno-techniczne prowadzą natomiast do wzrostu zapotrzebowanie na radary wielozadaniowe, tj. łączące w jednej konstrukcji funkcje stacji radiolokacyjnych obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, rozpoznania artyleryjskiego, radarów brzegowych, morskich itp. Zrealizowanie takich urządzeń stało się możliwe dzięki przesunięciu obróbki sygnałów, decydującej o funkcji radaru, z części analogowej w płaszczyznę oprogramowania. Przedstawione podejście powoduje z kolei rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową w podsystemach komputerowej obróbki sygnałów i śledzenia. W związku z tym ogólną tendencją w dziedzinie radiolokacji stało się zwiększanie złożoności systemów cyfrowych w radarach - zarówno w niskopoziomowych sterownikach anteny, elementach wstępnej obróbki sygnałów, jak i w komponentach komputerowych przetwarzających sygnały i dane oraz prowadzących komunikację z sieciami wojskowych systemów dowodzenia. Na rynku wojskowym i cywilnym rozwój techniki cyfrowej oraz systemów komputerowych (w tym również podwójnego zastosowania) postępuje niezwykle szybko. Pojawiają się kolejne, coraz bardziej wydajne i energooszczędne jednostki obliczeniowe. Ich rozwój został szczególnie ukierunkowany na zwiększenie liczby rdzeni obliczeniowych, co w naturalny sposób prowadziło do zrównoleglenia obliczeń, wprowadzenia wielowątkowości oraz zastosowania zestawów instrukcji wektorowych. Pociągnęło to za sobą również znaczące zmiany w dziedzinie oprogramowania, pojawiły się bowiem nowe możliwości implementacji bardzo złożonych obliczeniowo algorytmów, które do tej pory nie mogły być zas[...]

 Strona 1