Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LIDIA GAŁDA"

Analiza wpływu procesu pneumokulowania na chropowatość powierzchni stopu aluminium 2024 DOI:10.15199/148.2019.7-8.10


  Pneumokulowanie jest jedną z metod nagniatania dynamicznego rozproszonego. Realizowane jest ono przez elementy nagniatające, mające postać kulek łożyskowych o średnicy do 4 mm. Elementy te, wprowadzane w ruch przez sprężone powietrze, uderzają w powierzchnię obrabianą, powodując utwardzenie warstwy wierzchniej i powstanie naprężeń ściskających [1, 2]. Oprócz zmiany właściwości fizycznych, pneumokulowanie powoduje również zmianę profilu powierzchni materiału obrabianego. Na skutek nagniatania dochodzi do: zwiększenia promieni wgłębień, zmniejszenia parametrów wysokościowych, zmniejszenia kąta pochylenia boku nierówności do linii średniej profilu oraz zwiększenia nośności powierzchni [3, 4]. Efektywność procesu pneumokulowania zależna jest od wielu parametrów technologicznych. Zalicza się do nich m.in.: średnicę kulek i wielkość wsadu, czas obróbki, ciśnienie sprężonego powietrza zasilającego dysze robocze oraz odległość między powierzchnią kulowaną a wylotem dyszy [5]. Do cech charakterystycznych procesu pneumokulowania należą: - wykorzystanie zasilania grawitacyjnego - elementy nagniatające odbijają się od przedmiotu obrabianego i pod wpływem siły grawitacji wpadają do zasobnika zasilającego, przez co nie jest konieczne stosowanie specjalnych układów zasilających, - wykorzystanie stalowych kulek łożyskowych - kulki te są bardzo trwałe, dzięki czemu nie ma potrzeby kontroli i stosowania separatorów drobiwa, - wykorzystanie specjalnych dysz zasilających - dysze te umożliwiają przyspieszenie i ukierunkowanie strumienia elementów nagniatających, co w efekcie umożliwia sterowanie intensywnością obróbki [3]. Dzięki licznym zaletom, takim jak dobra sterowalność, niskie koszty, możliwość stosowania do materiałów zarówno o niskiej, jak i wysokiej twardości, pneumokulowanie znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu [5]. Metodyka badań Celem prowadzonych badań była analiza wpływu wybranych parametrów procesu pn[...]

 Strona 1