Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ SCHROEDER"

Analiza współpracy układu przepływowo-cieplnego elektrociepłowni z bromolitową wytwornicą wody lodowej

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono propozycję opisu matematycznego współpracy układu przepływowo-cieplnego przykładowej elektrociepłowni miejskiej, jaką jest Elektrociepłownia Białystok S.A., z bromolitową wytwornicą wody lodowej. Przyjęto, że czynnikiem grzejnym zasilającym warnik chłodziarki jest woda sieciowa, do podgrzewania której w dobudowanym skraplaczu wykorzystano parę technologiczną. M[...]

Analiza współpracy układu przepływowo-cieplnego elektrociepłowni z bromolitową wytwornicą wody lodowej Część 2

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono obliczone wartości istotnych parametrów eksploatacyjnych elektrociepłowni w okresie letnim (mocy części wysokoprężnej i średnio prężnej turbozespołu ciepłowniczego, mocy całkowitej tego turbozespołu, zużycia paliwa, produkcji pary świeżej i zużycia wody ruchowej do chłodzenia układu absorber-skraplacz), w którym mogłaby mieć miejsce współpraca układu przepływow[...]

Ekonomiczna ocena wytwarzania wody lodowej w elektrociepłowni.Część I

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono podstawowe narzędzia umożliwiające analizę efektywności ekonomicznej instalacji do wytwarzania wody lodowej sprzężonej z przykładową elektrociepłownią miejską. W analizie tej pominięto praktycznie wszystkie koszty stałe funkcjonującej elektrociepłowni, z wyjątkiem amortyzacji i ubezpieczenia nowych składników majątkowych, składających się na system wody lodowej. Zamierzona eksploatacja bromolitowej wytwornicy wody lodowej wywoła natomiast powstanie praktycznie wszystkich możliwych kosztów zmiennych w stosunku do już istniejących. Nowością jest uwzględnienie kosztu zużywanego limitu CO2. Stanowi to początek postrzegania energetyki przez pryzmat ekologii. W niniejszej pracy przedstawiono najpierw metody oceny projektów inwestycyjnych (bezdyskontowe i dyskontowe[...]

Ekonomiczna ocena wytwarzania wody lodowej w elektrociepłowni. Część 2

Czytaj za darmo! »

W drugiej części pracy dokonano analizy opłacalności ekonomicznej, progu rentowności i wrażliwości takiego projektu inwestycyjnego, jak wytwarzanie wody lodowej w przykładowej elektrociepłowni miejskiej. W jej ramach dowiedziono, że agregat absorpcyjny podlega efektowi skali i że istnieje możliwość doboru seryjnej wytwornicy, która już obecnie może spełnić wymogi opłacalności w realiach polskich, jeśli do kalkulacji włączy się nigdy wcześniej nie podnoszony składnik kosztowy, jakim jest wartość zużywanego limitu dwutlenku węgla. ECONOMIC ASSESSMENT OF ICE WATER PRODUCTION IN A THERMALELECTRIC POWER STATION. Part II Present work includes analysis of economic profitability, break-even point and sensitivity of such investment plan, like production of ice water in an exemplary munici[...]

 Strona 1