Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Sidor"

Zastosowanie zmodyfikowanych polimerów do ochrony przeciwbakteryjnej biomateriałów DOI:


  Rosnące wykorzystanie materiałów i wyrobów medycznych prowadzi do rozwoju nowych typów zakażeń określanych jako zakażenia "pochodzące od biomateriałów". Zanieczyszczenia mikrobiologiczne są poważnym i powszechnym problemem, gdyż niemal zawsze przekształcają się w struktury biofilmu odpornego wobec mechanizmów obronnych gospodarza oraz antybiotyków dostarczanych ogólnoustrojowo. Dlatego badania dotyczące sposobów zabezpieczania materiałów medycznych przed infekcjami mają coraz większą częstotliwość i zainteresowanie1). Szczególne miejsce zajmują badania związane z projektowaniem nowych struktur polimerów poprzez unieruchamianie kowalencyjne lub impregnację środkami przeciwdrobnoustrojowymi2). Modyfikacje zmierzające do uzyskania oczekiwanych właściwości fizykochemicznych i biologicznych dotyczą różnych polimerów, a szczególnie chitozanu3, 4), który z medycznego punktu widzenia wykazuje wiele pożądanych cech. Ulega biodegradacji5-7), jest nietoksyczny8), posiada zdolność do mukoadhezji5, 8) oraz właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze6, 8, 9) oraz błonoi włóknotwórcze10). Ten naturalny polimer otrzymywany z łatwo dostępnej chityny stał się obiecującym materiałem dla inżynierii tkankowej, terapii genowej, wyrobu materiałów opatrunkowych i dostarczania w sposób kontrolowany substancji aktywnych6). Połączenie leku z nośnikiem stałym znacznie zmienia jego profil uwalniania w porównaniu z lekiem niezwiązanym, zwiększając efektywność działania i kontrolę stężenia6, 11). W celu dostarczenia leku, chitozan jest powszechnie stosowany jako biodegradowalny system uwalniania w postaci [...]

 Strona 1