Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH WOLAŃSKI"

Komputerowo wspomagane projektowanie konstrukcji nośnej autobusu DOI:10.15199/148.2019.4.3


  Autobus jest pojazdem samochodowym do przewozu osób/pasażerów siedzących i stojących, przy czym liczba miejsc siedzących musi być większa od 9 (włączając fotel kierowcy) [1, 2]. Całkowita liczba pasażerów musi być dostosowana do dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) autobusu [1]. Istnieje wiele systemów klasyfikujących pojazdy, w tym autobusy. Do celów niniejszej pracy wykorzystano klasyfikację wymaganą przepisami homologacyjnymi oraz podstawową klasyfikację wynikającą z nazewnictwa handlowego. Dyrektywa [3] oraz Regulaminy [4, 5] wprowadzają podział pojazdów na kategorie oznaczone dużymi literami alfabetu i cyframi. Autobus jest klasyfikowany w kategorii M - pojazdy silnikowe mające co najmniej cztery koła, zaprojektowane i wykonane do przewozu osób [3]. Kategorie M2 i M3 oznaczają autobusy jako pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc/siedzeń (poza miejscem/siedzeniem kierowcy) oraz masę, odpowiednio do 5 ton i powyżej 5 ton [3, 4]. Dla pojazdów kategorii M2 lub M3, których liczba pasażerów przewyższa 22, stosuje się 3 klasy [3, 5]: I - pojazdy, w których konstrukcji przewidziano przestrzeń dla pasażerów stojących, umożliwiającą częste przemieszczanie się (autobusy miejskie), II - pojazdy przeznaczone do przewozu pasażerów siedzących, o konstrukcji umożliwiającej przewóz pasażerów stojących w przejściach lub na powierzchni nie większej niż powierzchnia przeznaczona dla dwóch siedzeń podwójnych (autobusy międzymiastowe), III - pojazdy przeznaczone wyłącznie do przewozu pasażerów siedzących (autobusy turystyczne). Jeżeli liczba pasażerów jest mniejsza od 22, stosuje się dwie klasy [5]: A - pojazdy przeznaczon[...]

 Strona 1