Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAN B. OBRĘBSKI"

Analiza odpowiedzi mostu na przejazd obciążenia DOI:10.15199/148.2019.10.4


  W artykule zaprezentowano wyniki prac, które zamykają testowanie metody zaproponowanej przez autora do kompleksowej oceny dynamiki mostów. Metoda ta dostarcza nowe, dobrze sprawdzone narzędzie, przydatne do analizy bardziej złożonych zadań dotyczących ruchu całych zespołów obciążeń mostowych. Należy przypomnieć, że te niepozorne wyniki są rezultatem trwających kilkanaście miesięcy prac, w tym kilku miesięcy nad wykresami. Natomiast podstawy teoretyczne powstawały wiele lat wcześniej [1 - 3]. Analizowaną klasę porównywanych zadań dobrze reprezentuje rys. 1. Są to mosty o dźwigarze swobodnie podpartym i rozpiętościach L = 50, 60, 70, 80, 90 i 100 m. Mają one przekrój trójkomorowy z elementami otwartymi (o ogólnych wymiarach 30 × 6 m). Schemat ich przekrojów poprzecznych jest identyczny, lecz grubości blach stalowych są różne i dobrane tak, aby ugięcie maksymalne przy sile stojącej nieruchomo w połowie rozpiętości przęsła było zbliżone (od dołu) do 1/1000 L. Najszerzej przebadano mosty o długości 50 m i przede wszystkim 100 m, pod obciążeniem 100 t (1000 kN - czołg). Wyniki te przedstawiono również dla obciążenia 20 t (200 kN - ciężarówka). W przypadku przęseł o wszystkich rozważanych długościach wykonano obliczenia dla masy poruszającej się z prędkościami: v = 50, 100, 200, 300, 600 i 1200 km/h. Trzeba tu zaznaczyć, że rekordowe prędkości uzyskane w USA przez eksperymentalny samochód przekroczyły dotychczas nieco 600 km/h. Metoda badań i wykonane obliczenia porównawcze Obliczenia pokazanych licznych wykresów wykonano, korzystając z zaproponowanych przez autora: wersji metody czasoprzestrzeni, określanej jako 3D-TSM (3D-Time Space Method), wykorzystującej różnice skończone, oraz z jednolitego kryterium do oceny geometrycznej zmienności i stanów krytycznych dowolnych konstrukcji (Uniform Criterion for Geometrical Changeability and Critical States UC-GC&CrS). To ostatnie symbolicznie reprezentuje równanie, przyrównujące do [...]

 Strona 1