Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA SZYMCZYK"

Modelowanie laminatów w praktyce inżynierskiej DOI:10.15199/148.2019.3.1


  Materiały kompozytowe niejednokrotnie cechują się lepszymi właściwościami mechanicznymi przy mniejszej masie w porównaniu z materiałami konwencjonalnymi [1, 2]. Z tego powodu są one popularne w przemyśle lotniczym, obronnym i motoryzacyjnym, energetyce wiatrowej oraz w wielu innych dziedzinach (rys. 1). Ze względu na korzystne właściwości mechaniczne kompozytów (w szczególności laminatów) i możliwość kształtowania ich struktury (dostosowania do obciążeń eksploatacyjnych) są one stosowane na struktury nośne (o krytycznym znaczeniu dla wytrzymałości konstrukcji), np. elementy nośne skrzydła lub kadłuba samolotu. W praktyce projektowej w zależności od celu i stopnia szczegółowości analizy stosuje się różne modele. W artykule przedstawiono przegląd literatury w zakresie metod modelowania laminatów (wyznaczania ich sztywności i wytrzymałości). W celu przeprowadzenia analizy wytrzymałości konstrukcji niezbędne są właściwości (parametry) materiałowe. Każdy materiał pod wpływem obciążenia podlega odkształceniu, z którym związany jest pewien stan naprężenia. Teoria sprężystości jest kluczowym działem mechaniki konstrukcji. W pracy przedstawiono podstawy analizy stanu naprężenia i odkształcenia (opracowane między innymi na podstawie [4 - 6]) jako wprowadzenie do modelowania laminatów. Wyznaczanie sztywności laminatów Stan odkształcenia w materiale i związany z nim stan naprężenia dla zakresu sprężystego opisuje równanie (1) (uogólnione prawo Hooke’a [4, 6]). σ ij = Cijklε kl (1) gdzie: σ ij - tensor naprężeń, ε kl - tensor odkształceń, Cijkl - tensor sprężystości (czwartego rzędu). Można je również przedstawić w formie macierzowej jako (2a) [4, 6]: [σ ] = [C][ε ] (2a) gdzie: [ σ ] - wektor naprężeń, [ε ] - wektor odkształceń, [C] - macierz sprężystości. Ponieważ tensory σ ij oraz ε kl są symetryczne (σij = σji oraz εkl = εlk), co wynika z warunków równow[...]

 Strona 1