Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA JASIEWICZ"

Analiza wpływu błędu danych wejściowych na wynik identyfikacji współczynnika wymiany ciepła DOI:


  Równanie przewodzenia ciepła jest najczęściej wykorzystywane do wyznaczania pola temperatury rozpatrywanego obiektu. W celu rozwiązania równania różniczkowego przewodzenia ciepła konieczna jest znajomość warunków brzegowych, warunku początkowego, określającego wejściowe pole temperatury badanego obiektu, oraz współczynników, zawartych w równaniu przewodzenia ciepła. W wielu przypadkach bezpośredni pomiar parametrów określających warunki brzegowe jest niemożliwy. Przeprowadza się wówczas pomiar temperatury wewnątrz ciała i na podstawie otrzymanych wyników pomiaru określa się warunki brzegowe. Tego typu problemy nazywa się zagadnieniami odwrotnymi dla równania przewodzenia ciepła. Jednym z parametrów, które służą do opisu warunków brzegowych, jest współczynnik wymiany ciepła. Podczas identyfikacji współczynnika wymiany ciepła bardzo duże znaczenie ma dokładność danych wejściowych wprowadzanych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego dla równania przewodzenia ciepła. Istotna jest dokładność opisu właściwości termofizycznych badanego materiału, ale także poprawność wykonania eksperymentu identyfikacyjnego oraz dokładność pomiaru temperatury. Zagadnienia odwrotne przewodzenia ciepła należą do klasy zagadnień źle uwarunkowanych. Oznacza to, że nawet niewielkie zakłócenia pomiaru wpływają na wyniki obliczeń z rosnącą amplitudą, zwłaszcza w przypadku gdy punkt pomiaru temperatury znajduje się w znacznej odległości od powierzchni, na którą działa wymuszenie brzegowe [1]. W rezultacie otrzymane wyniki obliczeń mogą znacznie odbiegać od wartości rzeczywistych. Aby uzyskać poprawne fizycznie wyniki, stosuje się odpowiednie metody rozwiązania, które łagodzą skutki złego uwarunkowania problemu. W przypadku stosowania rozwiązania odwrotnego do oznaczenia wartości współczynnika wymiany ciepła lub gęstości strumienia ciepła konieczne jest także określenie wartości błędów danych wejściowych, które w bezpośredni sposób wpływają na rezultat o[...]

 Strona 1