Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Puszyński"

Dni Nauki i Techniki we Wrocławiu DOI:


  W zorganizowanych przez Wrocławską Radę FSNT NOT XL Jubileuszowych Wrocławskich Dniach Nauki i Techniki (październik i listopad 2014 r.) czynnie uczestniczył Wrocławski Oddział Stowarzyszenia. Przygotowano 4 sesje chemiczne po 4 referaty w każdej (16, 23 i 30 października oraz 6 listopada 2014 r.). Referaty miały charakter popularnonaukowy i przyczyniły się do poprawy wizerunku chemii. I tak prof. dr hab. Roman Gancarz (Politechnika Wrocławska) zastanawiał się na tym "Czy chemia tylko truje?", podkreślając, że procesy chemiczne decydują o naszym istnieniu i myśleniu. Dr Marta Cal (Uniwersytet Wrocławski) mówiła o niekorzystnym działaniu kosmetyków. Mają one za zadanie dbać o naszą [...]

Chlorowanie folii polietylenowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Badania utleniającego chlorowania folii polietylenowej (chlorem wywiązywanym bezpośrednio w czasie chlorowania) wykazały, że efektywność tej reakcji zależy od grubości folii, temperatury procesu, a także od obecności kationów metali w roztworze chlorującym. Chemiczna modyfikacja polietylenu metodą chlorowania umożliwia otrzymanie chlorowanego polietylenu o większej odporności na działanie ciepła i ognia. W literaturze opisano wiele metod chlorowania polietylenu, wśród których największe znaczenie mają metody chlorowania w roztworze, stacjonarnym lub fluidalnym złożu oraz w zawiesinie1,2’. Podczas chlorowania polietylenu w roztworze lub prowadzenia procesu w temperaturze wyższej niż temperatura topnienia tego związku następuje zniszczenie jego struktury krystalicznej i chlorowanie przebiega wzdłuż całego łańcucha polimeru. Chlorowanie polietylenu w stanie stałym, w temperaturze niższej niż jego temperatura topnienia, zachodzi w obszarach bezpostaciowych, a produkt pod względem struktury krystalicznej jest podobny do surowca3’. W wyniku poprzednich badań wykazano4’, że chlorowanie polietylenu w zawiesinie można prowadzić za pomocą chloru wywiązywanego bezpośrednio w środowisku reakcji dzięki wkraplaniu roztworu chloranu potasowego lub chloranu sodowego do kwasu solnego. Mechanizm tej reakcji jest taki sam jak mechanizm wprowadzania gazowego chloru do roztworu kw[...]

Technologia chemiczna na Zjeździe PTChem DOI:


  W dniach 17-21 września 2017 r. obradował we Wrocławiu 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Obrady Zjazdu odbywały się w 17 sekcjach. Sekcja S05 "Technologia chemiczna", kierowana przez dr. hab. inż. Piotra Rutkowskiego działała pod patronatem Zarządu Oddziału Wrocławskiego SITPChem. W pierwszym dniu obrad odbyły się dwie sesje. Pierwszej przewodniczył dr hab. inż. Piotr Rutkowski, a wykłady wygłosili dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. Politechniki Śląskiej (N-Hydroksyftalimid jako potencjalny katalizator przemysłowych procesów utleniania), dr inż. Marek Inger z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (INS) w Puławach (Technologia ograniczenia emisji tlenku diazotu z instalacji kwasu azotowego), dr inż. Bartłomiej M. Szyja z Politechniki Wrocławskiej (Sztuczny liść na bazie grafenu) oraz dr inż. Monika Ruszak z INS (Ocena właściwości reologicznych masy katalizatora do rozkładu tlenku diazotu). Drugiej sesji przewodniczył dr inż. Andrzej Puszyński a referaty wygłosili prof. Jan Hupka z Politechniki Gdańskiej (Eter dimetylowy - zaawansowana synteza i aplikacje), dr inż. Antoni Migdał z I[...]

Modyfikacja Polimerów DOI:


  W dn. 10-13 września 2017 r. odbyła się w Świeradowie-Zdroju kolejna już XXIII Konferencja Naukowa "Modyfikacja Polimerów" zorganizowana przez Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Patronat Honorowy nad tą konferencją objęli prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Andrzej Ożyhar, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, oraz Zarząd Oddziału Wrocławskiego SITPChem. Konferencję otworzył prof. Ryszard Steller, który powitał uczestników konferencji, a okolicznościowe przemówienia wygłosili prof. Andrzej Trochimczuk i prof. Andrzej Ożyhar. W referatach plenarnych prof. Zbigniew Florjańczyk omówił rozgałęzione polimery kwasu mleko[...]

70 lecie Oddziału Wrocławskiego SITPChem DOI:

Czytaj za darmo! »

Dnia 15 marca 2018 r. w Domu Technika NOT we Wrocławiu świętowano jubileusz 70-lecia Wrocławskiego Oddziału SITPChem. Patronat Honorowy nad uroczystością objęli: prof. dr hab. Jacek Kijeński, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, mgr inż. Tadeusz Nawracaj, prezes Wrocławskiej Rady Federacji Naukowych Organizacji Technicznych NOT, prof. dr hab. Andrzej Trochimczuk, prorektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Andrzej Ożyhar, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Anna Maria Trzeciak, dziekan[...]

70 lecie Oddziału Wrocławskiego SITPChem DOI:

Czytaj za darmo! »

Dnia 15 marca 2018 r. w Domu Technika NOT we Wrocławiu świętowano jubileusz 70-lecia Wrocławskiego Oddziału SITPChem. Patronat Honorowy nad uroczystością objęli: prof. dr hab. Jacek Kijeński, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, mgr inż. Tadeusz Nawracaj, prezes Wrocławskiej Rady Federacji Naukowych Organizacji Technicznych NOT, prof. dr hab. Andrzej Trochimczuk, prorektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Andrzej Ożyhar, dziekan Wydziału Chemicznego Politechni[...]

Z półki księgarskiej Maria Cieślak Golonka, Jan Starosta, Anna Trzeciak Chemia koordynacyjna w zastosowaniach. Wybrane zagadnienia Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017, 310 stron, ISBN: 978-83-01-19643-1, cena 49,50 zł DOI:

Czytaj za darmo! »

Chemia związków koordynacyjnych jest bardzo ważną dziedziną chemii, gdyż związki kompleksowe odgrywają decydującą rolę w procesach biochemicznych w środowisku naturalnym. Bez nich nie istniałoby życie! Wykorzystywane są również w wielu procesach chemicznych, takich jak kataliza i analiza chemiczna materiałów, także wytwarzanie materiałów o specyficznych właściwościach i nowoczesnych leków, zwłaszcza przeciwnowotworowych. W Polsce praktycznie we wszystkich uczelniach obserwuje się zainteresowanie tą tematyką. Wiodącymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się chemią koordynacyjną są Kraków i Wrocław. W ostatnich latach ukazało się kilka książek, których przedmiotem jest chemia związków koordynacyjnych. Wymienić tu należy zwłaszcza dwa wydania książki Wstęp do chemii koordynacyjnej (autorzy: Maria Cieślak-Golonka i Jan Starosta, PWN, Warszawa 2010 i 2013 r.), Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej (dwa tomy, autorzy: Zofia Stasicka i Grażyna Stochel, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, K[...]

 Strona 1  Następna strona »