Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Rymon Lipiński"

SPOSÓB REALIZACJI SZEROKOPASMOWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ W ZAKRESIE KF DOI:10.15199/13.2019.5.2


  Dalekosiężna łączność radiowa KF użytkowana jest w wojskowych systemach łączności od początku lat 20 XX wieku. Szczyt jej wykorzystywania dla celów dowodzenia i kierowania przypadł na okres II Wojny Światowej i początek tzw. Zimnej Wojny [1]. Wraz z pojawieniem się łączności satelitarnej (SATCOM) w latach 60 XX wieku i jej rozwojem w kolejnych latach, nastąpiło stopniowe zmniejszanie roli dalekosiężnej łączności radiowej KF. Głównymi czynnikami wypierania dalekosiężnej łączności krótkofalowej była większa przepustowość łącza oraz względna łatwość nawiązania i utrzymania łączności z wykorzystaniem satelity. Z drugiej strony rozwój technologii w zakresie walki elektronicznej (WE) oraz niemożliwość pełnego pokrycia powierzchni Ziemi sygnałem satelity (Satellite Denied Environment) stanowią przesłankę dla występowania rejonów nieobsługiwanych przez łączność satelitarną, tzw. obszarów z wykluczeniem dostępu do satelity (Anti-Access Area-Denial (A2AD) environments), w których łączność satelitarna jest praktycznie niemożliwa [1]. Istnieje zatem naturalne ograniczenie wyznaczające zakres stosowania łączności satelitarnej, a tym samym zakres dalszego stosowania dalekosiężnej łączności radiowej KF. Duże znaczenie dla ustalenia zakresu stosowania łączności radiowej KF ma również stały rozwój tej techniki łączności. W szczególności istotne znaczenie miało wdrożenie koncepcji automatycznego zestawiania połączenia ALE, które znacznie ułatwia nawiązywanie i utrzymanie łączności radiowej KF. SPECYFIKA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ W ZAKRESIE KF Łączność w zakresie KF nieodłącznie związana jest z jonosferą, górną warstwą atmosfery (od 50 do około 460 km) powstałą na wskutek oddziaływania Słońca. Jonosfera nie jest tworem jednorodnym i stabilnym. Główne warstwy jonosfery zostały pokazane na rys. 1. Fale zakresu KF oddziałują z jonosferą w sposób jak pokazano na rys.2. Dla łączności krótkofalowej górną granicą stosowanych częstotliwości jest maksyma[...]

 Strona 1